Oddział Neonatologiczny

OpisKadra medycznaKontaktRegulaminOpieka medyczna dla dzieckaGaleria zdjęć

Oddział Neonatologiczny Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów wraz z Oddziałem Położniczym oraz Blokiem Porodowym zaliczany jest do grona najnowocześniejszych placówek tego typu na Śląsku.

Oddział pracuje w systemie rooming-in co zapewnia bezpośredni kontakt rodziców z dzieckiem od chwili urodzenia do wypisu ze Szpitala. Oddzielenie dziecka od mamy odbywa się tylko w przypadku medycznych wskazań lub jeśli zmęczona mama zadeklaruje chęć odpoczynku.
W trakcie pobytu mamy i dziecka w oddziale staramy się zapewnić miłą i rodzinną atmosferą, która pomoże rodzicom szybko przezwyciężyć stres jaki towarzyszy urodzeniu dziecka i ułatwi wszystkim przystosowanie do nowej życiowej roli.
W oddziale stale obecny jest lekarz pediatra lub neonatolog czuwający nad zdrowiem maluchów. Dzieci badane są codziennie w obecności jednego z rodziców.  Zespół położnych i pielęgniarek służy pomocą w pielęgnacji noworodka oraz w rozpoczęciu karmienia piersią – istnieje możliwość wypożyczenie rogali do karmienia, ułatwiających przystawianie noworodka do piersi. Staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy początkowych dni laktacji, tak żeby nawet najbardziej leniwy maluszek nauczył się prawidłowego ssania.
Posiadamy II stopień referencyjności w trójstopniowym Programie Opieki Perinatalnej. Wyposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt medyczny pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i leczenie dzieci chorych, wymagających szczególnej opieki. Posiadamy własny aparat USG, dzięki czemu niezbędne badania u małych pacjentów wykonywane są na miejscu w obecności mam.
Zgodnie z regulaminem obowiązującym w Szpitalu odwiedziny w salach chorych Oddziału Położniczego odbywają się w godzinach 13:00-18:00. Respektując prawo naszych pacjentek do intymności w trakcie pobytu na oddziale, uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt dalszej rodziny (zwłaszcza dzieci) poza wyznaczonymi godzinami.
Odwiedziny dzieci chorych, przebywających w Oddziale Neonatologicznym są możliwe tylko dla rodziców, przy czym mama ma nieograniczone prawo przebywania z dzieckiem.

Kierownik Oddziału

dr n. med. Anna Jarosz-Lesz

lesz

 

 

 

 

Lekarze
 • dr n. med. Anna Goleniowska-Król
 • dr n. med. Agnieszka Łukomska
 • lek. Katarzyna Major
 • dr n. med. Ewa Rokicka-Bulandra
 • dr n. med. Ewa Szymik
 • dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko
 • lek. Alicja Giewkowska
 • lek. Alicja Geisler – lekarz rezydent

Pielęgniarka oddziałowa

Katarzyna Urbańska

Pielęgniarki i Położne
 • Justyna Chałupka
 • Anna Kalita
 • Marcelina Gieroń
 • Aneta Górdziel
 • Koralia Ignalska
 • Bernardyna Jagodzińska
 • Agnieszka Jurgielewicz
 • Malwina Kastelik
 • Alicja Kocimska
 • Aleksandra Noworzyn
 • Magdalena Okafor
 • Natasza Piwońska
 • Ewa Sauer
 • Eliza Witek
 • Julia Parka

Główny budynek Szpitala – II piętro

Sekretariat Oddziału tel.: 32 357 62 61

Pielęgniarka oddziałowa – tel.: 32 357 62 61

Dyżurka lekarska – tel.: 32 357 62 65

Konsola pielęgniarska tel.: 32 357 62 64

W naszym Szpitalu zdrowe noworodki przebywają z matkami od momentu porodu do wypisu. W razie konieczności (kąpiel matki, wyjście matki poza obręb oddziału) prosimy oddać noworodka pod opiekę personelu Oddziału Neonatologicznego. Prosimy nie zostawiać noworodka pod opieką innej matki lub samego w sali.

W trakcie pobytu w Szpitalu spotkacie Państwo studentów i słuchaczy szkół medycznych, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie. Możecie Państwo odmówić ich udziału w udzielaniu świadczeń Waszemu dziecku, prosimy jednak o wyrozumiałe podejście do wymogów kształcenia przyszłych profesjonalistów medycznych. Pod koniec pobytu w Szpitalu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji. Jej analiza  pomoże nam doskonalić naszą opiekę i lepiej spełniać oczekiwania Pacjentów.

Przyjęcie i pobyt noworodka w Oddziale
Noworodek przyjmowany jest do Oddziału po porodzie z Bloku Porodowego. Noworodek po wykonaniu koniecznych procedur przekazywany jest pod opiekę matki przebywającej w sali położnic. Noworodek wymagający pobytu w sali intensywnego nadzoru pozostaje pod opieką personelu Oddziału Neonatologicznego. W trakcie pobytu w Szpitalu noworodki badane są codziennie przez lekarza w obecności jednego z rodziców. W trakcie badania podejmowane są decyzje odnośnie wykonania koniecznych badań lub wypisu. W trakcie pobytu w Szpitalu matki zachęcane są do karmienia piersią. Jeśli konieczne jest dokarmianie dziecka ze wskazań medycznych, stosowane są sterylne mieszanki mleczne dostępne w Oddziale. Nie jest dozwolone przygotowywanie mieszanki mlecznej samodzielnie przez matkę w sali położnic.
Informacje dla odwiedzających
Szanowni Odwiedzający. Prosimy, abyście pamiętali Państwo o potrzebach odwiedzanej bliskiej Wam osoby oraz innych Pacjentów na sali chorych, a także dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na Oddziale. Odwiedziny u mam i noworodków zdrowych odbywają się codziennie w godzinach 13.00 – 18.00. Prosimy o ograniczenie liczby odwiedzających do 2 osób oraz wyłączenie z odwiedzin dzieci. W przypadku konieczności wykonania procedur medycznych, osoby odwiedzające poproszone są o opuszczenie pokoju na ten czas. Noworodki chore, wymagające szczególnej, indywidualnej opieki przebywają pod bezpośrednią opieką pielęgniarek/położnych Oddziału Neonatologicznego. Ze względu na szczególny charakter terapii, odwiedziny u tych noworodków ograniczone są do rodziców dziecka. W sali intensywnego nadzoru ojciec dziecka może przebywać do godziny 18:00. W godzinach 07:00 – 07:20 oraz 19:00-19:20 wszystkie osoby proszone są o opuszczenie Oddziału. Regulamin Odwiedzin oraz pełny wykaz praw Pacjenta jest dostępny w dyżurce pielęgniarek.

Informacje o stanie zdrowia noworodka

Informacji o stanie zdrowia noworodków udzielane są w czasie wizyty lekarskiej. Dodatkowo osoby upoważnione przez matkę dziecka, mogą uzyskać informacje u Kierownika Oddziału w godzinach od 12:30 do 13:30. Nie udziela się informacji przez telefon.

Informacje o wypisie
Wypisy noworodków odbywają się po godzinie 13:30. Przy wypisie rodzice otrzymują dwa dokumenty – Książeczkę Zdrowia Dziecka i Kartę Wypisową Noworodka. W książeczce zawarte są informacje o porodzie i przebiegu obserwacji dziecka w Oddziale Neonatologicznym oraz dane dotyczące wykonanych szczepień. Karta Wypisowa Noworodka zawiera krótki opis hospitalizacji, wyniki wykonanych badań i informacje dotyczące zalecanych kontroli po wypisie z Oddziału. W przypadku, kiedy nie jest możliwe wydanie Książeczki Zdrowia Dziecka z Kartą Wypisową Noworodka, brakujący dokument można odebrać w sekretariacie w dniu następnym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w Książeczce Zdrowia Dziecka i Karcie Wypisowej Noworodka. W przypadku noworodka przekazywanego do innego szpitala, z dzieckiem przekazywana jest Książeczka Zdrowia Dziecka i karta szczepień. W takiej sytuacji o Kartę Wypisową Noworodka proszę pytać w sekretariacie.
Kopię dokumentacji medycznej wydaje się na wniosek opiekuna prawnego pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. Wnioski składa się w Dziale Nadzoru i Statystyki Medycznej (Administracja Szpitala III piętro). Sporządzanie kopii dokumentacji jest płatne
Bezpłatny internet
Na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach uruchomiono dla pacjentów darmowy dostęp do internetu (WIFI). Zasięg obejmuje wszystkie oddziały szpitalne
Bezpieczeństwo w Oddziale
Każdy noworodek bezpośrednio po porodzie, w obecności matki, ma zakładane 2 opaski identyfikacyjne, których nie zdejmuje się do momentu wypisu dziecka ze Szpitala. Szpital posiada całodobową ochronę oraz monitoring, dzięki czemu ewentualne incydenty mogą być odtworzone. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe – prosimy o korzystanie z depozytu szpitalnego.
Opieka duszpasterska
Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego pragniemy zapewnić Państwu nie tylko profesjonalną opiekę medyczną ale także wsparcie duchowe. Kapelan Szpitalny codziennie jest obecny w Oddziale udzielając Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych) w dni powszednie około godz. 15:00, w niedziele i święta około godz. 10:00. Potrzebę kontaktu z Kapelanem można zgłaszać także dyżurnym pielęgniarkom. Zapraszamy na Msze św. i indywidualną modlitwę do Kaplicy Szpitalnej, która znajduję się na I piętrze Szpitala (wejście na chór Kaplicy przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej). Msze święte odprawiane są według następującego porządku: Poniedziałek– Sobota – 18.30 Niedzielę i Święta – 8.00 i 18.30

Zostali Państwo Rodzicami.
Nasze gratulacje.
Teraz należy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo Waszego malca.

Czy trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?
Mimo, że polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia rodzice mają obowiązek jak najszybciej zgłosić dziecko do ubezpieczenia. (Jeden z rodziców u swego pracodawcy lub innego płatnika).
Jak wybrać lekarza rodzinnego?
Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest niezwykle ważny, ponieważ od tego zależeć będzie sprawność opieki nad dzieckiem, w tym realizacja szczepień ochronnych. Lekarz POZ nie tylko sam czuwa nad zdrowiem dziecka, ale może w pewnych sytuacjach kierować do specjalistów. Bez odpowiedniego skierowania od lekarza POZ dziecko nie będzie mogło skorzystać z pomocy publicznych poradni specjalistycznych.

Zachęcamy do skorzystania z PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ funkcjonującej przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach

informacja i rejestracja tel.
32 357 62 78
e-mail: poradnie@bonifratrzy.katowice.pl 

Jak uzyskać poradę położnej środowiskowej?
Każdej kobiecie po urodzeniu dziecka przysługuje opieka położnej środowiskowej Wizyta jest dobrowolna – można z niej skorzystać lub nie. Jest ona także bezpłatna, ponieważ odwiedziny położnej są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeśli jest taka potrzeba położna ma obowiązek w ciągu 6 tygodni po urodzeniu dziecka odwiedzić go przynajmniej 4 razy.

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry