Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododdział Ortopedii dla Dzieci

OpisKadra medycznaKontaktRegulaminGaleria zdjęć

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Pododdział Ortopedii dla Dzieci oferuje pacjentom najwyższy standard opieki medycznej gwarantowany poprzez dostęp do najnowszych technik operacyjnych, komfortowe warunki pobytu i zaangażowanie zespołu wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych lekarzy, fizjoterapeutów i personelu pielęgniarskiego.
Opieką medyczną obejmujemy pacjentów w każdym wieku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczenia z zastosowaniem technik małoinwazyjnych umożliwiamy szybki powrót do pełnej sprawności. U podstaw naszego sukcesu leży objęcie pacjenta opieką w sposób całościowy – poprzez pełną diagnostykę, leczenie operacyjne oraz rehabilitację.

Nasz Oddział jest zaliczany do czołowych ośrodków w kraju zajmujących się leczeniem urazów sportowych. Naszymi pacjentami są profesjonalni sportowcy, ale także osoby amatorsko uprawiające sport. W Pododdziale Ortopedii dla Dzieci mamy możliwość leczenia młodych sportowców od 12 roku życia.

Wieloprofilowość naszego Szpitala zapewnia pacjentom całodobową opiekę specjalistów innych oddziałów (interniści, kardiolodzy, gastroenterolodzy, chirurdzy), oraz zabezpieczenie w postaci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jest to szczególnie istotne w przypadku chorych w podeszłym wieku z towarzyszącymi innymi schorzeniami.
Zabiegi operacyjne są wykonywane w nowoczesnej klimatyzowanej w pełni wyposażonej ortopedycznej sali operacyjnej na gruntownie zmodernizowanym Bloku Operacyjnym. Pacjenci mają zapewnione nowoczesne metody znieczulenia z zastosowaniem pooperacyjnej kontroli bólu w postaci cewników zewnątrzoponowych lub okołonerwowych umożliwiających pełną kontrolę bólu przez pierwsze dni po zabiegu.
Zapewniamy rehabilitację pozabiegową pod okiem doświadczonych fizjoterapeutów, którzy mają do dyspozycji w pełni wyposażone pracownie fizjo i kinezyterapii.

Zakończony w 2013 roku generalny remont Oddziału umożliwia naszym pacjentom szybki powrót do zdrowia w wygodnych i komfortowych warunkach w 2-3 osobowych salach z własnym łazienkami, TV oraz dostępem do internetu (WiFi na całym Oddziale).

Wszystkie zabiegi wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ bądź w trybie usług komercyjnych.

Kierownik Oddziału

 • dr n. med.Jerzy Cholewiński – Kierownik Oddziału

Lekarze
 • lek. Mariusz Kołacz
 • lek. Marcin Pająk
 • lek. Michał Radek
 • lek. Ewa Roczniok
 • lek. Rafał Rokicki
 • lek. Jakub Sikorski
 • lek. Piotr Szwaczka
 • dr n. med. Arkadiusz Wiatr
 • dr n. med. Adam Pala
 • lek. Anna Wszędyrówny
 • lek.  Andrzej Ziajka
 • lek. Katarzyna Herman
 • lek. Przemysław  Kopczyński
 • lek. Paweł  Ranosz
 • lek. Cyprian Zdebel
 • lek. Michał Janiszewski – Rezydent
 • lek. Adrian Roszewski  – Rezydent
 • lek. Łukasz Martosz – Rezydent
 • lek. Przemysław Poks – Rezydent
 • lek. Maciej Mrozek – Rezydent

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Renata Żyłka – Pielęgniarka Oddziałowa
Pielęgniarki
 • Agnieszka Cichopek
 • Elżbieta Czarna-Cichoń
 • Katarzyna Radek
 • Agata Gnat
 • Joanna Góra
 • Klaudia Krzyształowicz
 • Paulina Orczyk
 • Anna Kostrzewa
 • Barbara Szumska
 • Iwona Nowrotek
 • Karolina Demitraszek
 • Justyna Czeczuga
 • Katarzyna Ośka-Szymańska
 • Sandra Skwarczyńska
 • Eulalia Pluta
 • Agata Piątek
Opiekunowie Medyczni
 • Karol Warmus
 • Bogusława Normantowicz

Główny budynek Szpitala – I piętro

Sekretariat Oddziału – tel.: 32 357 62 37

Dyżurka lekarska – tel.: 32 357 62 39

Punkt pielęgniarski – tel.: 32 357 62 92

 

Prosimy Pacjentów chodzących, aby pozostawali w swoich salach w czasie wizyt lekarskich i pór posiłków, a każde indywidualne wyjście z Oddziału zgłaszali w dyżurce pielęgniarskiej. Informujemy, że w Oddziale oprócz personelu medycznego pracują wolontariusze, którzy chętnie pomogą w drobnych sprawach, udzielą informacji, zajmą rozmową lub zaproszą na spacer. W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjenci spotkają studentów i słuchaczy szkół medycznych, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie. Pacjent możecie odmówić ich udziału w udzielaniu świadczeń, prosimy jednak o wyrozumiałe podejście do wymogów kształcenia przyszłych profesjonalistów medycznych. Pod koniec pobytu w Szpitalu Pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji, aby doskonalić naszą opiekę i lepiej spełniać oczekiwania Pacjentów.

Przyjęcie na Oddział, wydawanie wypisów i zaświadczeń
Planowe przyjęcia odbywają się w Sekretariacie Oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 lub poza w/w godzinami w ramach Izby Przyjęć. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zabiegów są dostępne u Pielęgniarki Oddziałowej. Przed wyznaczeniem terminu przyjęcia przeprowadzana jest przez lekarza Oddziału porada konsultacyjna.
Sekretariat Oddziału wydaje wypisy, zaświadczenia, itp. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35. Kopię dokumentacji medycznej wydaje się na wniosek Pacjenta lub osoby przez niego do tego upoważnionej. Wniosek należy złożyć w Dziale Nadzoru i Statystyki Medycznej (Administracja Szpitala). Sporządzenie kopii dokumentacji jest odpłatne.
Informacje dla odwiedzających
Prosimy, abyście pamiętali Państwo o potrzebach odwiedzanej bliskiej Wam osoby oraz innych Pacjentów na sali chorych, a także dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na Oddziale. Prosimy o ograniczenie liczby odwiedzających do 2 osób, wyłączenie z odwiedzin dzieci, nie siadanie na łóżkach pacjentów, nie wchodzenie do sal innych chorych oraz przestrzeganie godzin odwiedzin od 13.00 do 18.00. Bez zgody personelu nie wolno wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Prosimy o ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, aby nie przeszkadzać innym chorym i personelowi, a bezwzględnie zakazane jest korzystanie z telefonów w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, proszę uzgodnić zakres możliwej pomocy z pielęgniarkami opiekującymi się Pacjentem i stosować się do ich zaleceń. Prosimy w czasie odwiedzin o poszanowanie intymności innych pacjentów, niewykonywanie zdjęć oraz opuszczenie sali chorych w przypadku wykonywania jakichkolwiek zabiegów przez personel medyczny.

Regulamin Odwiedzin oraz pełny wykaz praw Pacjenta jest dostępny w dyżurce pielęgniarek.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela lekarz prowadzący w godzinach od 11:00 do 13:30. Nie udziela się informacji przez telefon.

Dodatkowe wyżywienie
Oddział wyposażony jest lodówkę i czajnik przeznaczony dla Pacjentów. Żywność umieszczana w lodówce powinna być opakowana i oznaczona Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta oraz datą. Na terenie Szpitala znajdują się specjalne automaty z napojami i słodyczami oraz  kawiarenka (parter)
Bezpłatny internet
Na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach uruchomiono dla pacjentów darmowy dostęp do Internetu (WIFI). Zasięg obejmuje wszystkie oddziały szpitalne
Bezpieczeństwo w Oddziale
Przy każdym łóżku oraz w toaletach znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie personelu pielęgniarskiego w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Dla swojego bezpieczeństwa Pacjenci przyjęci do Oddziału otrzymują opaski identyfikacyjne w kolorze niebieskim. Szpital posiada całodobową ochronę oraz monitoring, dzięki czemu ewentualne incydenty mogą być odtworzone. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe – prosimy o korzystanie z depozytu szpitalnego.
Opieka duszpasterska
Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy zapewnić Państwu nie tylko profesjonalną opiekę medyczną ale także wsparcie duchowe. Kapelan Szpitalny codziennie jest obecny w Oddziale udzielając Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) w dni powszednie około godz. 15:00, w niedziele i święta około godz. 10:00. Potrzebę kontaktu z Kapelanem można zgłaszać także dyżurnym pielęgniarkom. Zapraszamy na Msze Św. i indywidualną modlitwę do Kaplicy Szpitalnej, która znajduję się na I piętrze Szpitala (wejście na chór Kaplicy przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej). Msze święte odprawiane są według następującego porządku: Poniedziałek– Sobota – 18.30 Niedzielę i Święta – 8.00 i 18.30

 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry