Centralna Sterylizacja

Centralna Sterylizacja Szpitala odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie procesu sterylizacji materiałów i narzędzi medycznych. Podzielona jest zgodnie z wymaganiami na trzy strefy: brudną, czystą i sterylną, a urządzenia w których wykonywany jest proces sterylizacji spełnia obowiązujące normy. Sam proces sterylizacji przeprowadzany jest w sterylizatorach parowych, a do sprzętu wrażliwego na wysoką temperaturę stosowana jest sterylizacja niskotemperaturowa z użyciem tlenku etylenu. Dzięki temu podczas procesu sterylizacji dochodzi do zabicia w materiałach i narzędziach wszystkich mikroorganizmów. Kontrola skuteczności sterylizacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami. Centralna sterylizacja świadczy usługi głównie dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego naszego Szpitala, ale również dla podmiotów z zewnątrz.

 

Pracownicy 

  • Elżbieta Gniatczyk – Kierownik
  • Agnieszka Głowacka-Anisiewicz
  • Sabina Waloszczyk
  • Monika Wydmańska
  • Mariola Soboń
  • Beata Zadłużny

 

Lokalizacja Oddziału:

Główny budynek Szpitala – niski parter

telefon: 32 357 62 02

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry