Usługi odpłatne

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem usług medycznych wykonywanych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia na rzecz pacjentów nieubezpieczonych lub innych osób leczących się komercyjnie.

Cennik do pobrania:

 1. Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
 2. Izba Przyjęć
 3. Ginekologia i Położnictwo
 4. Chirurgia Ogólna
 5. Ortopedia
 6. Dział Diagnostyki Obrazowej
 7. Endoskopia
 8. Rehabilitacja
 9. Interna/gastrologia

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach honoruje Kartę Dużej Rodziny.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do następujących zniżek:

 • 10 % na świadczenia ambulatoryjne w ramach funkcjonowania Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia

 • 5 % na świadczenia Szpitalne w ramach funkcjonowania Szpitala Zakonu Bonifratrów
  pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry