Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Pododdział Ginekologii Onkologicznej, Pododdział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

O OdzialeGinekologiaPołożnictwoKadra medycznaKontaktRegulaminDieta Mamy

Oddział Ginekologiczno-Położniczy naszego Szpitala jest to miejsce stworzone z myślą o Kobietach, w którym opieką obejmujemy dorosłe pacjentki. Placówka znajduje się obecnie w ścisłej czołówce śląskich szpitali wykonujących najtrudniejsze operacje, w szczególności kompleksowe operacje onkologiczne i nowoczesne zabiegi w leczeniu nietrzymania moczu z użyciem i bez użycia materiałów syntetycznych.

Jesteśmy najczęściej wybieranym miejscem w województwie śląskim przez ciężarne planujące swój poród. Obdarzono nas ogromnym zaufaniem, które zdobywamy pełnym empatii podejściem dla matek i oddaniem dla dobra najmłodszego pacjenta.  Nad prawidłowym przebiegiem okresu adaptacyjnego noworodka czuwają nasi neonatolodzy, którzy w ramach Oddziału Neonatologicznego o II stopniu referencyjności, zapewniają bezpieczeństwo wcześniakom wymagającym szczególnego nadzoru.

Dla bezpieczeństwa przebywających na Oddziale pacjentek całodobowe dyżury medyczne pełni 5-osobowy zespół lekarski (3 osobowy zespół ginekologów, specjalista neonatolog i specjalista anestezjolog), co w sytuacjach równolegle przebiegających porodów umożliwia zapewnienie ścisłego nadzoru nad przebiegiem porodu. Dysponujemy zespołem lekarzy, pielęgniarek i położnych, który posiada ogromne doświadczenie pracy w oddziale, skutkujące wysoką jakością świadczonych usług.

Blok operacyjny dysponuje w pełni wyposażoną, klimatyzowaną salą dedykowaną dla operacji ginekologicznych. W skład traktu porodowego wchodzi sala cięć cesarskich, na której możliwe jest bezpieczne zakończenie porodu ze wskazań nagłych oraz trzy oddzielne sale porodowe o podwyższonym standardzie umożliwiające również porody rodzinne i porody w wodzie. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny, worki sakko i piłki położnicze, system nadzoru położniczego „Monako”. Dla bezpieczeństwa pacjentek blok porodowy wyposażony jest w dwuosobową salę przedporodową oraz salę nadzoru poporodowego.

Na wyposażeniu sal operacyjnych znajdują się urządzenia do laparoskopii, co pozwala wykonywać procedury zabiegowe w sposób minimalnie inwazyjny, a zastosowanie innowacyjnych technik obrazowania 3D zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. Małoinwazyjne techniki operacyjne, oprócz bezpośredniego zastosowania terapeutycznego, wykorzystujemy również do diagnostyki dolegliwości bólowych narządów miednicy mniejszej, jak i przyczyn zaburzeń rozrodu bądź niepłodności.

Nasza placówka udziela świadczeń w ramach pakietu onkologicznego, dzięki któremu zapewnia terminowość i kompleksowość realizacji w programie SZYBKIEJ ŚCIEŻKI ONKOLOGICZNEJ.

Nad bezpieczeństwem pacjentów w trakcie zabiegów czuwają anestezjolodzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który wyposażony w stanowiska OIOM zapewnia nadzór w szczególnie trudnych przypadkach. Ważnym aspektem współpracy z lekarzami anestezjologii jest możliwość bezpłatnego znieczulenia pacjentek rodzących, dla których bóle porodowe stanowią zbyt duże wyzwanie. Zakończony w 2012 roku generalny remont Oddziału umożliwia naszym pacjentkom szybki powrót do zdrowia w wygodnych i komfortowych warunkach w 2-3 osobowych salach z własnym węzłem sanitarnym.

Wieloprofilowość naszego Szpitala zapewnia pacjentom całodobową opiekę specjalistów innych oddziałów – m.in interniści, kardiolodzy, diabetolodzy, gastroenterolodzy, chirurdzy i ortopedzi. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentek obciążonych współistniejącymi chorobami; pozwala to spojrzeć na chorobę w sposób całościowy i zaplanować najpełniejsze leczenie chorej.

W budynku Szpitala znajduje się Dział Diagnostyki Obrazowej, wykonujący m.in badania TK, z pomocą których jesteśmy w stanie szybko, skutecznie i przede wszystkim bezpiecznie zaplanować zakres i przebieg planowanych procedur operacyjnych.

Ciągłość opieki nad pacjentką, zarówno na etapach profilaktyki, jak i w procesie diagnostycznym oraz okresie pooperacyjnym możemy zapewnić w ramach prowadzonej w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia Poradni Ginekologicznej, świadczącej usługi kontraktowane przez NFZ. Posiadamy również własny Ośrodek Rehabilitacji. Daje to nam pewność w diagnozowaniu i poczucie bezpieczeństwa naszych pacjentek.

Na Oddział Ginekologiczny, przyjmujemy pacjentki do diagnostyki dolegliwości ze strony narządu rodnego, bądź do planowych operacji oraz zapewniamy opiekę medyczną chorym zgłaszającym się do Szpitala w ramach Ginekologicznej Izby Przyjęć.

Na Sali Zabiegowej, wykonujemy m.in. procedury w trybie jednodniowym m.in. abrazja diagnostyczna, kolposkopia z pobraniem wycinków do badan H-P, elektrokonizacja szyjki macicy, usuwanie powierzchniowych zmian sromu, histeroskopia diagnostyczna.
Cały Szpital uczestniczy w programie “Szpital bez bólu”, co owocuje wypracowaniem skutecznych standardów procesu łagodzenia bólu, o wielokierunkowym charakterze, m.in. farmakoterapia, znieczulenia Z.O., wczesna rehabilitacja.

Doświadczenie lekarzy pracujących na Pododdziale Ginekologii Onkologicznej pozwala nam podejmować leczenie pacjentek z chorobą nowotworową, wymagających skomplikowanych operacji, o szerokim zakresie. Współpracujemy z wiodącymi ośrodkami onkologicznymi, zapewniając pełne leczenie chorej. Jesteśmy Ośrodkiem, który w nowoczesny sposób, przy użyciu materiałów syntetycznych leczy przyczyny nietrzymania moczu i wypadania narządu rodnego.
Po wykonanym kapitalnym remoncie, przygotowaliśmy pięć komfortowych 2-3 osobowych sal chorych (każda z własnym węzłem sanitarnym oraz telewizją i dostępem do bezprzewodowego internetu) oraz salę pooperacyjną, zapewniającą szczególny nadzór po wykonanych zabiegach.

Zakres świadczeń:

 • proste całkowite wycięcie macicy drogą przezbrzuszną i laparaskowpową
 • przezpochwowe wycięcie macicy
 • nadpochwowe wycięcie trzonu macicy sposobem klasycznym lub laparoskopowym
 • wyłuszczenie mięśniaków macicy sposobem klasycznym lub laparoskopowym
 • proste wycięcie sromu
 • laparoskopowa diagnostyka niepłodności i zespołu bólowego miednicy mniejszej
 • laparoskopowe leczenie endometriozy
 • operacje na przydatkach z badaniem śródoperacyjnym ( INTRA)
 • histeroskopia diagnostyczna i operacyjna
 • operacje szyjki macicy tradycyjne oraz z użyciem pętli elektrokoagulacyjnej
 • plastyka pochwy i krocza tradycyjna oraz z użyciem siatek polipropylenowych
 • operacje wykonywane w wysiłkowym nietrzymaniu moczu: między innymi slingoplastyka TOT

Pacjenci onkologiczni ze względu na rodzaj schorzenia muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. Kładziemy nacisk na jak najszybsze zdiagnozowanie i podjęcie leczenia, dlatego pacjenci z podejrzeniem nowotworu są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

Szybka terapia onkologiczna to rozwiązanie, mające na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla wszystkich pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy.

Oferujemy pełen zakres operacji onkologicznych, od małoinwazyjnych operacji raka endometrium do operacji cytoredukcyjnych w przypadku raka jajnika. Specjaliści ginekologii onkologicznej we współpracy ze specjalistami chirurgii onkologicznej zapewniają leczenie radykalne usunięcia ogniska pierwotnego wraz z ewentualnymi przerzutami obejmujące narząd rodny i inne narządy jamy brzusznej, limfadenektomię biodrową i okołoaortalną.  Zapewniamy dostęp do najnowocześniejszej diagnostyki wykorzystywanej śródoperacyjnie (INTRA, scyntygrafia węzła wartowniczego).

Szybka terapia onkologiczna poprawia dostępność diagnostyki i leczenia nowotworów złośliwych i systematyzuje proces diagnostyczno-terapeutyczny. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz wyznaczeniu diagnostykę i leczenie nowotworów.

Nasza pacjentka może otrzymać kartę w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niej wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania karty jest potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjentka hospitalizowana z powodu nowotworu.

Szpital udziela świadczeń w programie KOC, czyli koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży podczas porodu i w połogu na podstawie umowy z NFZ zapewniając kompleksowość usług na każdym z tych etapów.

Na odcinku Położniczym znajduje się dwanaście 2-3 osobowych sal, każda z własnym dostępem do łazienki. Po przeprowadzonym generalnym remoncie Oddziału, możemy zapewnić pacjentkom ciężarnym i położnicom komfortowe warunki w przyjaznym otoczeniu.

Nasza Placówka uczestniczy w programie “Szpital bez bólu”, staramy się zminimalizować ból po porodzie, szczególnie po cięciu cesarskim, poprzez wielokierunkowe leczenie pacjentki, m.in. farmakoterapię, znieczulenia Z.O., wczesną rehabilitację.
Oddział Neonatologiczny, zlokalizowany na tym samym piętrze umożliwia wygodne i pełne uczestnictwo w macierzyństwie już od pierwszych chwil życia maluszków o ile stan dziecka na to pozwala, zapewniamy nieprzerwany dwugodzinny dostęp „skóra do skóry” tuż po porodzie drogami natury. Pielęgniarki i położne służą pomocą i wskazówkami w zakresie pielęgnacji i karmienia noworodka.

W trakcie ostatnich wizyt lekarskich należy ze swoim lekarzem prowadzącym omówić sposób rozwiązania ciąży jaki i termin planowanego porodu. Zgłoszenia do Szpitala pacjentek bez dolegliwości, na podstawie ważnego skierowania lub w 7-mej dobie po wyznaczonym terminie porodu (tj. 41 t.c.).

Istnieje możliwość zapoznania się z Blokiem Porodowym wraz z Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym oraz Oddziałem Neonatologicznym na stronie internetowej w zakładce WIRTUALNY SPACER.

W ramach funkcjonowania Bloku Porodowego zapewniamy:

 • profesjonalne, nowoczesne stanowiska porodowe
 • zaangażowane całym sercem położne
 • przyjazną, ciepłą, intymną i rodzinną atmosferę
 • otwartość na oczekiwania przyszłych rodziców
 • zapewnienie bliskości matki i dziecka zaraz po porodzie
 • możliwość nieodpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego
 • niefarmakologiczne łagodzenie bólu porodowego – TENS
 • możliwość skorzystania z indywidualnej opieki położnej przy porodzie
 • możliwość pobrania (bankowania) krwi pępowinowej dzięki współpracy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych

Poniżej zawarliśmy niezbędne informacje, które pozwolą dobrze przygotować się do porodu i o niczym nie zapomnieć, gdy nadejdzie ten moment – czytaj.

Plan Porodu:

Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi dla przyszłych matek informacjami na temat planowanego przebiegu porodu. Zachęcamy do rozmowy na ten temat ze swoim lekarzem prowadzącym lub położną – czytaj.

Kierownik Oddziału

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

Lekarze
 • dr n. med. Monika Bojdys-Szyndlar
 • lek.  Agnieszka Białka
 • lek. Piotr Dłubis
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop
 • lek. Andrzej Etmański
 • dr n. med. Dariusz Gajewski
 • lek. Zuzanna Gierzyńska
 • dr n. med. Michał Graniczka
 • lek. Ewa Kała
 • lek. Marek Klar
 • dr n. med. Mariusz Kryj
 • lek. Justyna Kopczyk
 • lek. Marcin Kowalski
 • lek. Maria Kmieć
 • lek. Daniel Kubisz
 • lek. Agnieszka Marek
 • lek. Małgorzata Mniszek
 • dr n. med. Marcin Muszer
 • lek. Kacper Niziński
 • lek. Ilona Piechuta-Kośmider
 • dr n. med. Dominika Sajdak
 • dr n. med. Marcin Sadłocha
 • lek. Joanna Sójka-Kupny
 • dr n. med. Jakub Staniczek
 • lek. Agnieszka Tymińska-Bandoła
 • dr n. med. Krzysztof Wilk

Pielęgniarka Oddziałowa

 • Elżbieta Kuczek
  Położne
 • Magdalena Adamczyk - Kreft
 • Barbara Smaga
 • Natalia Binecka
 • Grażyna Budzyńska
 • Grażyna Fiedler-Bywalec
 • Sabina Galas
 • Aleksandra Gawień - Zych
 • Joanna Golonka
 • Kinga Gonera
 • Małgorzata Gonsior
 • Alicja Górka-Kosiorowska
 • Katarzyna Grzybowska
 • Cecylia Jendyk
 • Ewa Kiełbasa
 • Jolanta Klama
 • Barbara Kukuła
 • Katarzyna Laszczak
 • Leszczyńska Marta
 • Anna Michalska
 • Katarzyna Moczygemba
 • Magdalena Olczuk
 • Iwona Otto
 • Edyta Persich
 • Katarzyna Pękala
 • Mariola Pietrucha
 • Iwona Radzikowska
 • Emilia Ryba
 • Marta Sadłocha
 • Barbara Siwińska
 • Siupka Magdalena
 • Grażyna Sochań
 • Agata Szymała
 • Patrycja Tomaszowska
 • Sylwia Wojsz
 • Jolanta Wróblewska
 • Ilona Wyszyńska
 • Katarzyna Zając
 • Jolanta Żuchowska
Główny budynek Szpitala - II piętro
Telefony:
 • Sekretariat Oddziału Ginekologii - tel.: 32 357 62 69
 • Sekretariat Oddziału Położniczego - tel.: 32 357 62 10
 • Dyżurka lekarska - tel.: 32 357 62 58
 • Punkt położnych odcinek ginekologiczny - tel.: 32 357 62 71
 • Punkt położnych odcinek położniczy  - tel.: 32 357 62 67
 • Blok Porodowy  - tel.: 32 357 62 75

  Prosimy Pacjentów chodzących, aby pozostawali w swoich salach w czasie wizyt lekarskich i pór posiłków, a każde indywidualne wyjście z Oddziału zgłaszali w dyżurce pielęgniarskiej. Informujemy, że w Oddziale oprócz personelu medycznego pracują wolontariusze, którzy chętnie pomogą w drobnych sprawach, udzielą informacji, zajmą rozmową lub zaproszą na spacer. W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjenci spotkają studentów i słuchaczy szkół medycznych, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie. Pacjent możecie odmówić ich udziału w udzielaniu świadczeń, prosimy jednak o wyrozumiałe podejście do wymogów kształcenia przyszłych profesjonalistów medycznych. Pod koniec pobytu w Szpitalu Pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji, aby doskonalić naszą opiekę i lepiej spełniać oczekiwania Pacjentów.

  Przyjęcie na Oddział, wydawanie wypisów i zaświadczeń
  Rejestracja pacjentek do planowanych przyjęć odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 14:00 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 357 62 71  Sekretariat Oddziału wydaje wypisy, zaświadczenia, itp. od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 14:00. Kopię dokumentacji medycznej wydaje się na wniosek Pacjenta lub osoby przez niego do tego upoważnionej. Wniosek należy złożyć w Dziale Nadzoru i Statystyki Medycznej (Administracja Szpitala). Sporządzenie kopii dokumentacji jest odpłatne.
  Informacje dla odwiedzających
  Szanowni Odwiedzający. Prosimy, abyście pamiętali Państwo o potrzebach odwiedzanej bliskiej Wam osoby oraz innych Pacjentów na sali chorych, a także dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na Oddziale. Prosimy o ograniczenie liczby odwiedzających do 2 osób, wyłączenie z odwiedzin dzieci, nie siadanie na łóżkach pacjentów, nie wchodzenie do sal innych chorych oraz przestrzeganie godzin odwiedzin od 13.00 do 18.00. Bez zgody personelu nie wolno wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Prosimy o ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, aby nie przeszkadzać innym chorym i personelowi, a bezwzględnie zakazane jest korzystanie z telefonów w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, proszę uzgodnić zakres możliwej pomocy z pielęgniarkami opiekującymi się Pacjentem i stosować się do ich zaleceń. Prosimy w czasie odwiedzin o poszanowanie intymności innych pacjentów, nie wykonywanie zdjęć oraz opuszczenie sali chorych w przypadku wykonywania jakichkolwiek zabiegów przez personel medyczny.

  Regulamin Odwiedzin oraz pełny wykaz praw Pacjenta jest dostępny w dyżurce pielęgniarek.

  Informacje o stanie zdrowia pacjenta

  Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela kierownik Oddziału w godzinach od 12:00 do 12:30. Nie udziela się informacji przez telefon.

  Dodatkowe wyżywienie
  Oddział wyposażony jest lodówkę i czajnik przeznaczony dla Pacjentów. Żywność umieszczana w lodówce powinna być opakowana i oznaczona Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta oraz datą. Na terenie Szpitala znajdują się specjalne automaty z napojami i słodyczami oraz kawiarenka (parter)
  Bezpłatny internet
  Na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach uruchomiono dla pacjentów darmowy dostęp do internetu (WIFI). Zasięg obejmuje wszystkie oddziały szpitalne
  Bezpieczeństwo w Oddziale
  Przy każdym łóżku oraz w toaletach znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie personelu pielęgniarskiego w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Dla swojego bezpieczeństwa Pacjenci przyjęci do Oddziału otrzymują opaski identyfikacyjne w kolorze niebieskim. Szpital posiada całodobową ochronę oraz monitoring, dzięki czemu ewentualne incydenty mogą być odtworzone. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe – prosimy o korzystanie z depozytu szpitalnego.
  Opieka duszpasterska
  Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy zapewnić Państwu nie tylko profesjonalną opiekę medyczną ale także wsparcie duchowe. Kapelan Szpitalny codziennie jest obecny w Oddziale udzielając Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) w dni powszednie około godz. 15:00, w niedziele i święta około godz. 10:00. Potrzebę kontaktu z Kapelanem można zgłaszać także dyżurnym pielęgniarkom. Zapraszamy na Msze Św. i indywidualną modlitwę do Kaplicy Szpitalnej, która znajduję się na I piętrze Szpitala (wejście na chór Kaplicy przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej). Msze święte odprawiane są według następującego porządku: Poniedziałek– Sobota – 18.30 Niedzielę i Święta – 8.00 i 18.30

  Program pilotażowy “Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

  Jeść dla dwojga! Jeść wartościowo, jeść przemyślanie, różnorodnie! JEŚĆ ZDROWO! Warto, aby tak określała swoje żywienie każda przyszła i świeżo upieczona mama.
  Okres ciąży jak i połogu wymaga dużego wysiłku od organizmu, co wiąże się z odpowiednimi potrzebami żywieniowymi. Każdy z etapów ciąży charakteryzuje się innym zapotrzebowaniem, natomiast okazuje się, że czas połogu i laktacji jest najbardziej wymagający. Podczas pobytu w szpitalu w tym okresie naszym pacjentkom, biorącym udział w pilotażu „Dieta Mamy”, oferowane jest 5 posiłków dziennie, w oparciu o zasady zdrowego żywienia, dostarczając tym samym odpowiedniej ilości składników odżywczych. Więcej na temat pilotażu można przeczytać na: https://ncez.pzh.gov.pl/, jak również tam można zapoznać się z zaleceniami żywieniowymi dotyczącymi ciąży i laktacji.

  Konsultacje z dietetykiem mogą odbywać się drogą elektroniczną.
  Odpowiedź dietetyka zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres.
  Pacjentka ma możliwość konsultacji z dietetykiem przez okres dwóch miesięcy od dnia wypisu ze Szpitala.
  Warunkiem skorzystania z konsultacji dietetyka on-line jest wypełnienie podczas hospitalizacji oświadczenia, w którym pacjentka wyraża zgodę na udział w programie pilotażowym.
  Mail do kontaktu : dietamamy@bonifratrzy.katowice.pl

  • Jadłospis od 31.01.2022 r. do 13.02.2022 r.
  • Tabela wartości odżywczych od  31.01.2022 r. do 13.02.2022 r.

  • Jadłospis od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r.
  • Tabela wartości odżywczych od  17.01.2022 r. do 30.01.2022 r.

  • Jadłospis od 03.01.2022 r. do 16.01.2022 r.
  • Tabela wartości odżywczych od  03.01.2022 r. do 16.01.2022 r.

   

   

  Znajdziesz nas taże tutaj:

  Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

  realizacja: velummarketing.pl
  do góry