Dział Diagnostyki Obrazowej

OpisKadra medycznaKontaktprzygotowanie do badań

 

W skład Działu Diagnostyki Obrazowej wchodzą Sekretariat z Rejestracją, Gabinet Badań Ultrasonograficznych oraz Pracownia Rentgenowska.

Sekretariat Działu Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do14:00 prowadzi rejestrację pacjentów, wydaje wyniki badań oraz udziela informacji na temat ewentualnego przygotowania pacjenta do badania.

Badania RTG wykonywane są dla pacjentów ambulatoryjnych (spoza Szpitala) w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00.

Zespół lekarski stanowią lekarze z II stopniem specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów szpitala, współpracujących Poradni Lekarza Rodzinnego i pacjentów komercyjnych.

Badania Ultrasonograficzne wykonywane są na aparacie Logiq P-6 firmy GE.

Przeprowadzamy badania z zakresu radiologii klasycznej wykorzystując aparaturę najnowszej generacji. W Pracowni Rentgenowskiej wykorzystujemy cyfrowy aparat SAMSUNG model XGEO GC80V z systemem zawieszenia sufitowego, na którym wykonywane są zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego i narządów ruchu ze szczególnym zastosowaniem w przypadkach pacjentów wypadkowych czy ortopedycznych. Aparat rtg posiada funkcję „Smart Stitching” łączenia obrazów, dzieki której możliwe jest wykonanie badania kończyn długich i kręgosłupa oraz uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego razem kilka części anatomicznych połączonych w całość. Ponadto mamy możliwość wykonywania badań przyłóżkowych cyfrowym aparatem przewoźnym JOLLY 30 plus DR.

Generalny remont w latach 2013-2015 umożliwił przygotowanie pomieszczeń dla nowoczesnej aparatury diagnostycznej, która posiada wymagane certyfikaty i spełnia obowiązujące standardy oraz podlega stałej kontroli jakości.

WAŻNA INFORMACJA
Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 z póź. zmn.) informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów pw.Aniołów Stróżów w Katowicach   ul. Markiefki 87

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/:

– do zdjęć kostno-płucny Samsung XGEO GC 80 V,

– jezdny do zdjęć przyłóżkowych Jolly 30 Plus DR

–  jezdny do zdjęć przyłóżkowych Mobilett Elara Max

– telekomando do zdjęć i prześwietleń Opera T90 Sharp

– aparat typu ramię C : Siremobil Compact L, MCA 6200 C, OEC One CFD

 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ : pracownie rtg Działu Diagnostyki Obrazowej, pracownia endoskopii, blok operacyjny

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

 1. Wykonywanie zdjęć przyłóżkowych aparatem jezdnym Jolly 30 Plus DR na terenie szpitala.
 • Decyzja Nr 109/2016r. z dnia 06.04.2016 r ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie
  i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.
 • Decyzja Nr 32/2022 r. z dnia 26.01.2022 r. ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie
  i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.
 1. Wykonywanie zdjęć rtg aparatem Samsung XGEO GC 80 V na terenie pracowni rtg nr 1:
 • Decyzja Nr 218/2015r. z dnia 02.07.2015r ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej;
 • Decyzja Nr 219/2015r. z dnia 02.07.2015 r. ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie
  i stosowanie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.
 1. Wykonywanie zdjęć rtg i prześwietleń aparatem rtg Opera T90 Sharp na terenie pracowni
  rtg nr 2:
 • Decyzja Nr 327/2020r. z dnia 02.11.2020 r. ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej;
 • Decyzja Nr 328/2020r. z dnia 02.11.2020 r. ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie aparatu rtg do celu diagnostyki medycznej.
 1. Wykonywanie skopi (prześwietleń)aparatem rtg MCA 6200 C w trakcie zabiegów na terenie pracowni endoskopii:
 • Decyzja Nr 34/2013r. z dnia 31.01.2013r. ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do radiologii zabiegowej.
 1. Wykonywanie skopi (prześwietleń) aparatem rtg Sieremobil Compact L w trakcie zabiegów lub operacji na terenie bloku operacyjnego:
 • Decyzja Nr 105 z dnia 08.05.2009 r. PWIS zezwalająca na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg do radiologii zabiegowej.
 1. Wykonywanie skopi (prześwietleń) aparatem rtg OEC One CFD w trakcie zabiegów lub operacji na terenie bloku operacyjnego:
 • Decyzja Nr 365/2021r. z dnia 11.08.2021r. ŚPWIS zezwalająca na uruchomienie
  i stosowanie aparatu rtg do radiologii zabiegowej.

 

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

–   Decyzja nr 4  z dnia 22.01.2016 r  ŚPWIS

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna,  określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rtg podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym

przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej

lek. Beata Brzęk – Pilarska

Lekarze

lek. Agnieszka Lubina – Pachlewska

lek. Anna Chlebowska

Koordynator  Zespołu Techników RTG

Leokadia Bożena Jóźwik

Technicy RTG

Ewa Bożek – Kruż

Angelika Zając

Sylwia König

Anna Poloczek

Natalia Zielińska

Anna Tomala

Jacek Janota

Izabela Derek

Główny budynek Szpitala – parter

Telefon: 32 461 63 29

Dyżurka lekarska: tel.: 32 357 62 26

Dyżurka techników: 32 357 62 25

Rejestracja: 32 461 63 29  lub 32 461 63 59 zapisy na badania USG i RTG oraz odbiór wyników badań od 8:00 do 14:00

 

Tomografię Komputerową wykonuje dla nas firma zewnętrzna Voxel

NZOZ MCD VOXEL – Tomografia Komputerowa (TK)

tel. 32 701 24 00 lub 32 701 24 35

email tk.katowice@voxel.pl

 

https://www.voxel.pl/umow-sie-na-badanie/6

 

W Dziale Diagnostyki Obrazowej wykonywane są:

 •  badania z zakresu rentgenodiagnostyki
  zdjęcia układu kostnego, klatki piersiowej, jamy brzusznej
  badania kontrastowe dróg moczowych (urografia)
  badania całych kończyn długich, kręgosłupa (stitching)
 • badania ultrasonograficzne:
  jamy brzusznej, gruczołów piersiowych, jam opłucnowych, tarczycy, ślinianek

Badania USG ortopedyczne oraz płodu wykonywane są przez lekarzy specjalistów w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia.

Wszyscy pacjenci zgłaszają się na badanie radiologiczne ze skierowaniem, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • adres zamieszkania
 • datę zlecenia badania
 • dokładne oznaczenie co jest przedmiotem badania (np. Rtg kręgosłupa lędźwiowego) z uwzględnieniem strony (np. Rtg stopy prawej lub lewej)
 • rozpoznanie
 • podpis i pieczątkę lekarza kierującego na badanie

Opłatę za badanie prywatne (płatne przez pacjenta) należy uregulować przed badaniem w Sekretaricie Działu Diagnostyki Obrazowej (opłata wg cennika znajdującego się w gablocie przy Sekretariacie). Na badanie USG prywatne skierowanie nie jest wymagane.

Wszystkie badania wykonywane na terenie Działu Diagnostyki Obrazowej opisywane są przez lekarzy radiologów. Zdjęcia rentegnowskie nagrywane są wyłącznie na płytę CD i  odbierane są przez pacjentów wraz z opisem,  co stanowi komplenty wynik badania. Czas oczekiwania 3 – 4 dni robocze (badanie zlecone w trybie cito – do 24 h). Z uwagi na ochronę danych osobowych odbiór wyników odbywa się osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez pacjenta. Upoważnienia do odebrania w Sekretariacie Działu Diagnostyki Obrazowej w dniu badania.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do radiologicznych badań diagnostycznych i badań ultrasonograficznych (USG) zgodnie z przedstawianymi informacjami, w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy zwrócenie się do personelu Działu Diagnostyki Obrazowej, który odpowie na zapytania.

ciąża i pacjenci nieletni

Pacjentki, które są w ciąży lub podejrzewają ciążę zobowiązane są do poinformowania o tym facie Technika RTG przed wykonaniem badania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r.; Dz. U. Nr 180, Poz.1325

Wykonanie procedury radiologicznej u osób poniżej 16 roku życia należy odnotować w książce zdrowia dziecka. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2011 r.;  Poz.1015

Do 16 roku życia pacjenta zgodę na badanie podpisuje opiekun prawny. U pacjentów między 16 a 18 rokiem życia konieczna jest pisemna zgoda na badanie opiekunów prawnych i niepełnoletniego pacjenta. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2011 r.; Poz.1015

przygotowanie do badań radiologicznych

Przygotowanie pacjenta do radiologicznych badań diagnostycznych
(badanie – zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i jamy brzusznej)

 • w przeddzień badania odgazowanie jamy brzusznej (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • unikać pokarmów wzdymających i zawierających błonnik oraz skrobię, tzn. unikać surowych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa i tłuszczu
 • nie należy spożywać napojów słodzonych i gazowanych
 • w dniu badania należy być na czczo, po wypróżnieniu, nie należy palić papierosów

Badanie – urografia

 • w przeddzień badania płynna dieta, kolacja lekkostrawna, odgazowanie jelit (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • w dniu badania należy być na czczo, nie należy palić papierosów
 • przynieść ze sobą aktualny wynik badania poziomu kreatyniny

 Do innych badań radiologicznych wykonywanych Dziale Diagnostyki Obrazowej nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Należy zwrócić uwagę na elementy odzieży (zwłaszcza bielizny) oraz biżuterię mogącą przesłonić badany obszar i usunąć je w celu wyeliminowania artefaktów!!

przygotowanie do badań USG

Przygotowanie pacjenta do ultrasonograficznych badań diagnostycznych
(badanie – USG jamy brzusznej lub/i miednicy małej)

 • w przeddzień badania odgazowanie jamy brzusznej (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • unikać pokarmów wzdymających i zawierających błonnik oraz skrobię, tzn. unikać surowych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa i tłuszczu
 • 6 h przed badaniem nie jeść
 • 3 h brzed badaniem nie pić
 • nie palić papierosów w dniu badania
 • w przypadku diagnostyki pęcherza moczowego oraz narządów miednicy małej należy przynieść ze sobą 1,5 l wody niegazowanej

Do innych badań USG wykonywanych Dziale Diagnostyki Obrazowej nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

 

 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry