Dział Diagnostyki Obrazowej

OpisKadra medycznaKontaktprzygotowanie do badań

wirtualny spacer

W skład Działu Diagnostyki Obrazowej wchodzą Sekretariat z Rejestracją, Gabinet Badań Ultrasonograficznych oraz Pracownia Rentgenowska.

Sekretariat Działu Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do14:00 prowadzi rejestrację pacjentów, wydaje wyniki badań oraz udziela informacji na temat ewentualnego przygotowania pacjenta do badania.

Badania RTG wykonywane są dla pacjentów ambulatoryjnych (spoza Szpitala) w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00.

Zespół lekarski stanowią lekarze z II stopniem specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Świadczymy usługi medyczne dla pacjentów szpitala, współpracujących Poradni Lekarza Rodzinnego i pacjentów komercyjnych.

Badania Ultrasonograficzne wykonywane są na aparacie Logiq P-6 firmy GE.

Przeprowadzamy badania z zakresu radiologii klasycznej wykorzystując aparaturę najnowszej generacji. W Pracowni Rentgenowskiej wykorzystujemy cyfrowy aparat SAMSUNG model XGEO GC80V z systemem zawieszenia sufitowego, na którym wykonywane są zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego i narządów ruchu ze szczególnym zastosowaniem w przypadkach pacjentów wypadkowych czy ortopedycznych. Aparat rtg posiada funkcję “Smart Stitching” łączenia obrazów, dzieki której możliwe jest wykonanie badania kończyn długich i kręgosłupa oraz uzyskanie obrazu diagnostycznego obejmującego razem kilka części anatomicznych połączonych w całość. Ponadto mamy możliwość wykonywania badań przyłóżkowych cyfrowym aparatem przewoźnym JOLLY 30 plus DR.

Generalny remont w latach 2013-2015 umożliwił przygotowanie pomieszczeń dla nowoczesnej aparatury diagnostycznej, która posiada wymagane certyfikaty i spełnia obowiązujące standardy oraz podlega stałej kontroli jakości.

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej

lek. Beata Brzęk – Pilarska

Lekarze

lek. Agnieszka Lubina – Pachlewska

lek. Anna Chlebowska

lek. Karolina Kukawska – Sysio

Koordynator  Zespołu Techników RTG

Leokadia Jóźwik

Technicy RTG

Ewa Bożek – Kruż

Magdalena Dirbach – Frań

Angelika Zając

Sylwia König

Anna Poloczek

Natalia Zielińska

Główny budynek Szpitala – parter

Telefon: 32 461 63 29

Dyżurka lekarska: tel.: 32 357 62 26

Dyżurka techników: 32 357 62 25

Rejestracja: 32 461 63 29 (odbiór wyników badań od 8:00 do 14:00)

 

Tomografię Komputerową wykonuje dla nas firma zewnętrzna Voxel

NZOZ MCD VOXEL – Tomografia Komputerowa (TK)

tel. 32 701 24 00 lub 32 701 24 35

email tk.katowice@voxel.pl

 

https://www.voxel.pl/umow-sie-na-badanie/6

 

W Dziale Diagnostyki Obrazowej wykonywane są:

 •  badania z zakresu rentgenodiagnostyki
  zdjęcia układu kostnego, klatki piersiowej, jamy brzusznej
  badania kontrastowe dróg moczowych (urografia)
  badania całych kończyn długich, kręgosłupa (stitching)
 • badania ultrasonograficzne:
  jamy brzusznej, gruczołów piersiowych, jam opłucnowych, tarczycy, ślinianek

Badania USG ortopedyczne oraz płodu wykonywane są przez lekarzy specjalistów w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia.

Wszyscy pacjenci zgłaszają się na badanie radiologiczne ze skierowaniem, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko
 • nr PESEL
 • adres zamieszkania
 • datę zlecenia badania
 • dokładne oznaczenie co jest przedmiotem badania (np. Rtg kręgosłupa lędźwiowego) z uwzględnieniem strony (np. Rtg stopy prawej lub lewej)
 • rozpoznanie
 • podpis i pieczątkę lekarza kierującego na badanie

Opłatę za badanie prywatne (płatne przez pacjenta) należy uregulować przed badaniem w Sekretaricie Działu Diagnostyki Obrazowej (opłata wg cennika znajdującego się w gablocie przy Sekretariacie). Na badanie USG prywatne skierowanie nie jest wymagane.

Wszystkie badania wykonywane na terenie Działu Diagnostyki Obrazowej opisywane są przez lekarzy radiologów. Zdjęcia rentegnowskie nagrywane są wyłącznie na płytę CD i  odbierane są przez pacjentów wraz z opisem,  co stanowi komplenty wynik badania. Czas oczekiwania 3 – 4 dni robocze (badanie zlecone w trybie cito – do 24 h). Z uwagi na ochronę danych osobowych odbiór wyników odbywa się osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez pacjenta. Upoważnienia do odebrania w Sekretariacie Działu Diagnostyki Obrazowej w dniu badania.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do radiologicznych badań diagnostycznych i badań ultrasonograficznych (USG) zgodnie z przedstawianymi informacjami, w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy zwrócenie się do personelu Działu Diagnostyki Obrazowej, który odpowie na zapytania.

ciąża i pacjenci nieletni

Pacjentki, które są w ciąży lub podejrzewają ciążę zobowiązane są do poinformowania o tym facie Technika RTG przed wykonaniem badania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r.; Dz. U. Nr 180, Poz.1325

Wykonanie procedury radiologicznej u osób poniżej 16 roku życia należy odnotować w książce zdrowia dziecka. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2011 r.;  Poz.1015

Do 16 roku życia pacjenta zgodę na badanie podpisuje opiekun prawny. U pacjentów między 16 a 18 rokiem życia konieczna jest pisemna zgoda na badanie opiekunów prawnych i niepełnoletniego pacjenta. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.02.2011 r.; Poz.1015

przygotowanie do badań radiologicznych

Przygotowanie pacjenta do radiologicznych badań diagnostycznych
(badanie – zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i jamy brzusznej)

 • w przeddzień badania odgazowanie jamy brzusznej (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • unikać pokarmów wzdymających i zawierających błonnik oraz skrobię, tzn. unikać surowych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa i tłuszczu
 • nie należy spożywać napojów słodzonych i gazowanych
 • w dniu badania należy być na czczo, po wypróżnieniu, nie należy palić papierosów

Badanie – urografia

 • w przeddzień badania płynna dieta, kolacja lekkostrawna, odgazowanie jelit (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • w dniu badania należy być na czczo, nie należy palić papierosów
 • przynieść ze sobą aktualny wynik badania poziomu kreatyniny

 Do innych badań radiologicznych wykonywanych Dziale Diagnostyki Obrazowej nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

Należy zwrócić uwagę na elementy odzieży (zwłaszcza bielizny) oraz biżuterię mogącą przesłonić badany obszar i usunąć je w celu wyeliminowania artefaktów!!

przygotowanie do badań USG

Przygotowanie pacjenta do ultrasonograficznych badań diagnostycznych
(badanie – USG jamy brzusznej lub/i miednicy małej)

 • w przeddzień badania odgazowanie jamy brzusznej (zalecane zażycie 3 x dziennie po 2 tabletki leku ESPUMISAN)
 • unikać pokarmów wzdymających i zawierających błonnik oraz skrobię, tzn. unikać surowych warzyw i owoców, otrębów, kaszy, pieczywa i tłuszczu
 • 6 h przed badaniem nie jeść
 • 3 h brzed badaniem nie pić
 • nie palić papierosów w dniu badania
 • w przypadku diagnostyki pęcherza moczowego oraz narządów miednicy małej należy przynieść ze sobą 1,5 l wody niegazowanej

Do innych badań USG wykonywanych Dziale Diagnostyki Obrazowej nie jest wymagane specjalne przygotowanie.

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry