Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne oraz wytyczne Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Apteka Szpitalna realizuje następujące zadania:

 • Zaopatruje oddziały Szpitala i poradnie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w leki, sprzęt medyczny i środki do dezynfekcji i sprawuje nad nimi nadzór
 • Udziela informacji o lekach i wyrobach medycznych
 • Ustala procedury związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu
 • Bierze udział w racjonalizacji farmakoterapii – współtworzy Receptariusz Szpitalny
 • Sprawuje nadzór nad apteczkami oddziałowymi
 • Bierze udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków
 • Nadzoruje wykonanie decyzji dotyczących wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych
 • Zgłasza incydenty medyczne związane z używaniem wyrobów medycznych
 • Bierze udział w badaniach klinicznych prowadzonych na trenie Szpitala
 • Wykwalifikowani pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłowością i ciągłością dostaw leków, sprzętu medycznego i środków do dezynfekcji, aby w oddziałach Szpitala i poradniach
 • Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia mogły być udzielane pacjentom świadczenia medyczne najwyższej jakości.

Kadra medyczna

 • mgr Beata Dymnicka-Walotek  – Kierownik Apteki
 • mgr Joanna Pęcak – Zastępca Kierownika –  Farmaceuta
 • Danuta Musiał-Matuszek – Farmaceuta
 • Monika Fiołkowska – Technik Farmaceutyczny
 • Ewa Witek – Technik Farmaceutyczny

Lokalizacja Oddziału:

Główny budynek Szpitala – parter

telefon: 32 357 62 29

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry