Oddział Medycyny Paliatywnej / Hospicjum Stacjonarne

Celem opieki paliatywnej  jest poprawa komfortu życia i minimalizacja objawów (ból, duszność, nudności, zaparcia, depresja, lęk).

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach udziela świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej  od  grudnia 2019 r. w Oddziale Medycyny Paliatywnej przy ul. Wita Stwosza 41 w Katowicach.

Wskazaniami do objęcia pacjenta opieką hospicyjną stacjonarną są (wg Klasyfikacji ICD-10):

 • Choroby nowotworowe (C00-D48)
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV (B20-B24)
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)
 • Kardiomiopatia (I42-I43)
 • Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • Owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • Stwardnienie rozsiane (G35)

Informację można uzyskać  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30 pod  numerem telefonu:

 • +48 504 136 297

Skierowania do Oddziału Medycyny Paliatywnej można przekazywać:

 • Osobiście, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41 
 • na adres e-mail: hospicjum@bonifratrzy.katowice.pl 
 • lub faksem: 32/739 03 34

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką są:

 • Skierowanie do Szpitala: Oddział Medycyny Paliatywnej/Hospicjum Stacjonarnego
 • Ksero dokumentacji medycznej
 • Informacja od lekarza dotychczas prowadzącego leczenia o zakończeniu leczenia przyczynowego
 • Dowód osobisty
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie – np. legitymacja emeryta rencisty

Dokumenty do pobrania

 

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry