Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Certyfikaty/Partnerzy

CertyfikatyPartnerzy
System Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015

 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia
Karta Dużej Rodziny

KDR_Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny(1)

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. honoruje Kartę Dużej Rodziny.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do następujących zniżek:

  • 10 % na świadczenia ambulatoryjne w ramach funkcjonowania Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia

  • 5 % na świadczenia Szpitalne w ramach funkcjonowania Szpitala Zakonu Bonifratrów
    pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie pod nazwą „ Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów” zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji.
Wartość projektu: 4 481 524,00 zł

Dotacja NFOŚiGW:    986 524,00 zł

Wojewódzki Fundusz Zdrowia i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ETAP I

Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów zlokalizowanego przy ulicy Markiefki 87 w Katowicach – etap 1” zostało dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji  i pożyczki.

Wartość zadania:                      4 481 524,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW:                  2 007 232,00 zł
Dotacja WFOŚiGW:                        540 507,00 zł

ETAP II

Przedsięwzięcie pod nazwą „Modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Zakonu Bonifratrów zlokalizowanego przy ulicy Markiefki 87 w Katowicach – etap 2 – wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz termomodernizacja budynku Przychodni” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki.

Wartość zadania:              3 102 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW:            1 809 761,00 zł
Dotacja WFOŚiGW:                310 064,00 zł

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry