Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Hospicjum Perinatalne z Poradnią Patologii Ciąży, Diagnostyki Prenatalnej i Wad Wrodzonych

O nasKadra MedycznaDla RodzicówDla Lekarzy

Zapraszamy do nas Rodziców, którzy znaleźli się w niełatwej sytuacji, kiedy dowiedzieli się o ciężkiej i nieuleczalnej chorobie swojego poczętego dziecka.

Oferujemy Wam wsparcie psychologiczne, socjalne i duchowe. Wyjaśniamy kwestie dotyczące choroby dziecka, sposobów opieki nad nim, ewentualnego podjęcia leczenia.

Zapewniamy także opiekę noworodkom z ciężką wadą, która nastawiona jest przede wszystkim na zapewnienie dziecku komfortu. Opieka prowadzona jest w naszym Szpitalu w Oddziale Noworodkowym lub w domu, jeśli dziecko zostanie wypisane ze Szpitala.

Na każdym etapie rozmawiamy z Rodzicami o ich potrzebach i oczekiwaniach. W oparciu o konsultacje ze specjalistami, psychologiem, neonatologami ustalamy kolejne zakresy postępowania z dzieckiem.

W trakcie porodu mama i dziecka objęte są wysokospecjalistyczną opieką ginekologiczną, położniczą i neonatologiczną personelu medycznego naszego Szpitala. Poród i opieka nad mamą i dzieckiem odbywa się w komfortowych warunkach, z pomocą nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu.

W przypadku śmierci dziecka wspieramy Rodziców w żałobie.

W tej trudnej sytuacji gorąco zapraszamy Rodziców do kontaktu ze specjalistami naszego  Szpitala.

Wszystkie świadczone przez nas usługi w ramach Perinatalnej Opieki Paliatywnej są finansowane w ramach umowy z NFZ.

Kontakt z nami:
Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
Nr telefonu: 32 461 63 62
Adres e-mail: h.perinatalne@bonifratrzy.katowice.pl

Pilna Konsultacja:
Nr telefonu: 32 357 62 65
Nr telefonu: 509 597 787

Dokumenty do pobrania:
Skierowanie do hospicjum perinatalnego
Broszura informacyjna o Hospicjum Perinatalnym

Dr n. med. Jakub Staniczek
Specjalista Położnictwa i Ginekologii
W trakcie specjalizacji z Perinatologii
W trakcie specjalizacji „Master in Maternal-Fetal Medicine”, BCN Natal, SJD Barcelona Children’s Hospital, Uniwersytet w Barcelonie

Certyfikowany ultrasonografista z zakresu diagnostyki prenatalnej i echokardiografii płodowej The Fetal Medicine Foundation Londyn, Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Starszy asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałami Ginekologii Onkologicznej oraz Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach

Asystent naukowo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej SUM, kierownik prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko

Dr n. med. Magdalena Wąsek-Buko
Specjalista Pediatrii
Specjalista Neonatologii
Starszy asystent Oddziału Noworodkowego Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Prezes Stowarzyszenia Śląskie Hospicjum Perinatalne
Kierownik zespołu hospicjum domowego Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci
Członek Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia

w przygotowaniu

w przygotowaniu

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry