Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw Pacjenta, wskazuje tryb postępowania jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania Pacjentów oraz interweniuje w ramach Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia

Zadania Pełnomocnika do spraw praw pacjentów koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw Pacjentów przez personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Porządkowym.

 

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Pełnomocnika są:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta;
  • informowanie Pacjentów o ich prawach;
  • przyjmowanie skarg od Pacjentów;
  • wspieranie, pomoc oraz doradzanie Pacjentom w dochodzeniu ich praw (sprawy związane z przyjęciem do Szpitala, leczeniem, pobytem i wypisaniem ze Szpitala);
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, związanych z realizacją praw pacjenta;
  • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

w poniedziałek 11:00 do 12:00
kontakt: Sekretariat Szpitala nr tel. 32 3576208

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 20.00

Biuro czynne: pn. – pt. w godz. 9.00 – 15.00

Sekretariat:

tel.: 22 532  82  50
fax.: 22 532 82 30
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Biuro Działu Skarg i Wniosków, ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, numer telefonu: 32 735 05 45, poniedziałek – piątek od 8:00 do 15:30

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry