Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.

Pełnomocnik do spraw praw pacjentów zgodnie ze swoimi kompetencjami czuwa nad przestrzeganiem praw Pacjenta, wskazuje tryb postępowania jeśli te prawa są naruszane, udziela odpowiedzi na skargi i pytania Pacjentów oraz interweniuje w ramach Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia.

Zadania Pełnomocnika do spraw praw pacjentów koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw Pacjentów przez personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem Porządkowym.

Głównymi zadaniami realizowanymi przez Pełnomocnika są:

  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta;
  • informowanie Pacjentów o ich prawach;
  • przyjmowanie skarg od Pacjentów;
  • wspieranie, pomoc oraz doradzanie Pacjentom w dochodzeniu ich praw (sprawy związane z przyjęciem do Szpitala, leczeniem, pobytem i wypisaniem ze Szpitala);
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, związanych z realizacją praw pacjenta;
  • udzielanie odpowiedzi oraz analiza pytań i skarg pacjentów.

Przyjmowanie skarg i wniosków
w poniedziałek w godz. od 11:00 do 12:00
zgłoszenia w Sekretariacie Dyrekcji pod nr tel. 32 357 62 08


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Wizyty osobiste: poniedziałek w godz. 9:00-18:00; wtorek – piątek w godz. 9:00-15:00
– zapisy: e:mail rezerwacja@rpp.gov.pl, tel. 22 532 82 43

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590 w godz. 8:00-18:00 (połączenia bezpłatne)


Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia
Dział Skarg i Wniosków
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
Tel. 32 735 05 45

Zgłoszenia osobiste: we wtorki w godz. od 16:00 do 18:00 (Biuro Obsługi Ubezpieczonych)

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry