Oddział Chorób Wewnętrznych

OpisKadra medycznaKontaktRegulaminGaleria zdjęć

Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • schorzeń układu krążenia
 • zaburzeń gospodarki węglowodanowej
 • zaburzeń gospodarki tłuszczowej (hiperlipidemie)
 • układowych chorób tkanki łącznej
 • schorzeń przewodu pokarmowego

W oddziale prowadzony jest intensywny nadzór z możliwością pełnego monitorowania pacjenta kardiologicznego i metabolicznego.

W ramach pracy Oddziału prowadzona jest również nieinwazyjna diagnostyka i leczenie stacjonarne chorych z ostrymi i przewlekłymi chorobami układu krążenia oraz leczenia dorosłych z cukrzycą typu 1 i 2.

Prowadzone są również badania kliniczne nowych leków i nowych technologii medycznych.

Poza ostrodyżurowym trybem hospitalizacji w Oddziale istnieje również możliwość planowej diagnostyki schorzeń internistycznych. Ciągłość opieki nad pacjentem zapewniają ponadto Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradnie Specjalistyczne, działające w Bonifraterskim Ośrodku Zdrowia, w którym pomocy udzielają lekarze pracujący na Oddziale.
Oddział dysponuje 40 łóżkami. W 2016 roku zakończyliśmy prace remontowe i modernizację na Oddziale, co pozwoliło zapewnić hospitalizowanym chorym pobyt w trzyosobowych pokojach z łazienkami.
Nasi lekarze posiadają specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i dodatkowo w zakresach:

 • kardiologii,
 • diabetologii.

Oddział zapewnia możliwość rehabilitacji i usprawniania pacjentów hospitalizowanych dzięki współpracy z fizjoterapeutami z Ośrodka Rehabilitacji.
Nasi pacjenci w wybranych przypadkach mają też możliwość skorzystania z bezpłatnego uczestnictwa w naukowych programach terapeutycznych, które prowadzą lekarze z wieloletnim doświadczeniem w badaniach klinicznych.

Kierownik Oddziału

 • dr n. med. Lucyna Góras-Hetmańczyk
Lekarze
 • lek. Justyna Chronowska
 • lek. Katarzyna Nowicka
 • lek. Bartłomiej Oleksy
 • lek. Anna Matusiak-Piątek
 • lek. Sylwia Leks
 • dr n. med. Olga Pierzchała
 • lek. Ewa Pikulska-Chrobak
 • lek. Cezary Ruszkiewicz
 • lek. Małgorzata Rutkowska
 • lek. Luiza Chmielewska
 • lek. Konrad Taszycki
 • lek. Agata Pietrala
 • lek. Aleksandra Dziekońska
 • lek. Wojciech Kazura
 • lek. Magdalena Świerz

Pielęgniarz Oddziałowy
Piotr Godek

Pielęgniarki/ pielęgniarze
 • Katarzyna Głogowska
 • Oliwia Pawlicka
 • Maria Sarkowicz
 • Bożena Sowińska
 • Bogusława Szymała
 • Joanna Wroniecka
 • Magdalena Chorąży
 • Monika Łężak
 • Jerzy Jaśkiewicz
 • Izabela Krysa
 • Dorota Głąb
 • Jolanta Kowalczewska
 • Teresa Smyk
 • Karolina Król
 • Barbara Bukowska
 • Paulina Idzińska
 • Anna Słowikowska
 • Izabela Wiechaczek

Ratownicy Medyczni

Kamil Adamczyk

Dietetyk
 • Jolanta Drewniok
Opiekunowie Medyczni
 • Ariel Duda
 • Małgorzata Stokowy

Główny budynek Szpitala - III piętro

Sekretariat Oddziału - 32 357 62 83; 32  357 62 84

Punkt pielęgniarski I odcinek - 32 357 62 80

Punkt pielęgniarski II odcinek - 32 357 62 82

Dyżurka lekarska   - 32 461 63 13

Prosimy Pacjentów chodzących, aby pozostawali w swoich salach w czasie wizyt lekarskich i pór posiłków, a każde indywidualne wyjście z Oddziału zgłaszali w dyżurce pielęgniarskiej. Informujemy, że w Oddziale oprócz personelu medycznego pracują wolontariusze, którzy chętnie pomogą w drobnych sprawach, udzielą informacji, zajmą rozmową lub zaproszą na spacer. W trakcie pobytu w Szpitalu Pacjenci spotkaja  studentów i słuchaczy szkół medycznych, którzy zdobywają wiedzę i doświadczenie. Pacjent możecie odmówić ich udziału w udzielaniu świadczeń, prosimy jednak o wyrozumiałe podejście do wymogów kształcenia przyszłych profesjonalistów medycznych. Pod koniec pobytu w Szpitalu Pacjenci zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji, aby doskonalić naszą opiekę i lepiej spełniać oczekiwania Pacjentów. Regulamin Odwiedzin oraz pełny wykaz praw i obowiązków Pacjenta się jest dostępny w dyżurce pielęgniarek.

Przyjęcie na Oddział, wydawanie wypisów i zaświadczeń
Sekretariat Oddziału rejestruje pacjentów do planowych przyjęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 lub telefonicznie pod nr 32 357 62 83. Sekretariat Oddziału wydaje wypisy, zaświadczenia, itp. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35. Kopię dokumentacji medycznej wydaje się na wniosek Pacjenta lub osoby przez niego uprawnionej. Wnioski składa się w Dziale Statystyki i Nadzoru ( Administracja Szpitala). Sporządzenie kopii dokumentacji jest odpłatne.
Informacje dla odwiedzających
Prosimy abyście pamiętali Państwo o potrzebach odwiedzanej bliskiej Wam osoby oraz innych Pacjentów na sali chorych, a także dostosowali swoje zachowanie do warunków panujących na Oddziale. Prosimy o ograniczenie liczby odwiedzających do 2 osób, wyłączenie z odwiedzin dzieci, nie siadanie na łóżkach pacjentów, nie wchodzenie do sal innych chorych oraz przestrzeganie godzin odwiedzin od 13.00 do 18.00. Bez zgody personelu nie wolno wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Prosimy o ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, aby nie przeszkadzać innym chorym i personelowi, a bezwzględnie zakazane jest korzystanie z telefonów w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, proszę uzgodnić zakres możliwej pomocy z pielęgniarkami opiekującymi się Pacjentem i stosować się do ich zaleceń. Prosimy w czasie odwiedzin o poszanowanie intymności innych pacjentów, niewykonywanie zdjęć oraz opuszczenie sali chorych w przypadku wykonywania jakichkolwiek zabiegów przez personel medyczny.
Informacje o stanie zdrowia pacjenta
Informacji o stanie zdrowia pacjentów udziela lekarz prowadzący w godzinach od 11:00 do 13:30. Nie udziela się informacji przez telefon.
Dodatkowe wyżywienie
Oddział wyposażony jest lodówkę i czajnik przeznaczony dla Pacjentów. Żywność umieszczana w lodówce powinna być opakowana i oznaczona Imieniem i Nazwiskiem Pacjenta oraz datą. Na terenie Szpitala znajdują się specjalne automaty z napojami i słodyczami oraz  kawiarenka (parter)
Bezpłatny internet
Na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach uruchomiono dla pacjentów darmowy dostęp do internetu (WIFI). Zasięg obejmuje wszystkie oddziały szpitalne
Bezpieczeństwo w Oddziale
Przy każdym łóżku oraz w toaletach znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie personelu pielęgniarskiego w razie jakiegokolwiek zagrożenia. Dla swojego bezpieczeństwa Pacjenci przyjęci do Oddziału otrzymują opaski identyfikacyjne w kolorze niebieskim. Szpital posiada całodobową ochronę oraz monitoring, dzięki czemu ewentualne incydenty mogą być odtworzone. Oddział nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe – prosimy o korzystanie z depozytu szpitalnego.
Opieka duszpasterska
Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy zapewnić Państwu nie tylko profesjonalną opiekę medyczną ale także wsparcie duchowe. Kapelan Szpitalny codziennie jest obecny w Oddziale udzielając Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) w dni powszednie około godz. 15:00, w niedziele i święta około godz. 10:00. Potrzebę kontaktu z Kapelanem można zgłaszać także dyżurnym pielęgniarkom. Zapraszamy na Msze Św. i indywidualną modlitwę do Kaplicy Szpitalnej, która znajduję się na I piętrze Szpitala (wejście na chór Kaplicy przez Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej). Msze święte odprawiane są według następującego porządku: Poniedziałek– Sobota – 18.30 Niedzielę i Święta – 8.00 i 18.30

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry