Dokumentacja medyczna

Szanowni Państwo,

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
1. do wglądu
2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków
3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
4. na informatycznym nośniku danych

W celu uzyskania dokumentacji medycznej prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku do Działu Nadzoru i Statystyki Medycznej (administracja, trzecie piętro, pokój 6) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:30
lub przesłanie na adres e-mail: archiwum@bonifratrzy.katowice.pl

Wzór wniosku, wzór upoważnienia jest dostępny na stronie internetowej Szpitala www.bonifratrzy.katowice.pl  w zakładce dla Pacjenta
Udostępnione wzory mają charakter pomocniczy.

Szczegółowych informacji udziela się  pod numerem telefonu: 032/357 62 35

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem: np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
    • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
    • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
  4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która
    w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.
Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z zamieszczonym poniżej cennikiem.

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.03.2023 do 31.05.2023).

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.12.2022 do 28.02.2023).

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.09.2022 do 30.11.2022).

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.06.2022 do 31.08.2022).

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.03.2022 do 31.05.2022).

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.12.2021 do 28.02.2022)

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.09.2021 do 30.11.2021)

Formularze do pobrania:

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry