Dokumentacja medyczna

Szanowni Państwo,

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 1. do wglądu;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
 3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 4. na informatycznym nośniku danych.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej (kopii, odpisu, oryginału) prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku do Działu nadzoru i Statystyki Medycznej (administracja, trzecie piętro, pokój 4, 6) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:30.

W przypadku wyboru udostępnienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej prosimy o skorzystanie z serwisu e-szpital dostępnego na naszej stronie internetowej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 4. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w sposób określony w punktach 2-3.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobiera się opłatę godnie z zamieszczonym poniżej cennikiem.

Formularze do pobrania:


Zobacz cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Cennik opłat za udostępnianie Dokumentacji Medycznej (marzec 2019 – maj 2019)

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry