Dokumentacja medyczna

Szanowni Państwo,

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
1. do wglądu
2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków
3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
4. na informatycznym nośniku danych

W celu uzyskania dokumentacji medycznej prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku do Działu Nadzoru i Statystyki Medycznej (administracja, trzecie piętro, pokój 6) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:30
lub przesłanie na adres e-mail: archiwum@bonifratrzy.katowice.pl

Wzór wniosku, wzór upoważnienia jest dostępny na stronie internetowej Szpitala www.bonifratrzy.katowice.pl  w zakładce dla Pacjenta
Udostępnione wzory mają charakter pomocniczy.

Szczegółowych informacji udziela się  pod numerem telefonu: 032/357 62 35

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem: np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
  2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
    • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
    • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
  3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
  4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która
    w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.
Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z zamieszczonym poniżej cennikiem.

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.12.2021 do 28.02.2022)

Cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej (obowiązuje od 01.09.2021 do 30.11.2021)

Formularze do pobrania:

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry