Klasztor w Katowicach p.w. Świętych Aniołów Stróżów

Spotkanie przeorów Polskiej Prowincji

Dnia 14 lutego bracia przeorzy z całej Polskiej Prowincji Bonifratrów odwiedzili Oddział Medycyny Paliatywnej naszego szpitala przy ul. Wita Stwosza 41 oraz zapoznali się z perspektywami i problemami, związanymi z ewentualnym rozszerzeniem działalności naszego zakonu w tej nowej lokalizacji. Spotkanie przebiegało w pozytywnej atmosferze, bracia byli bardzo  zainteresowani planami rozwoju katowickiego ośrodka, a zakończyła się wizyta wspólną Eucharystią w szpitalnej kaplicy św. Jana Pawła II.   

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry