Klasztor w Katowicach p.w. Świętych Aniołów Stróżów

Pierwsze śluby zakonne brata Bogusława

8 grudnia w Krakowskim kościele bonifratrów swoje pierwsze śluby zakonne złożył brat Bogusław, który w ostatnim półroczu odbywał końcowy okres swojej formacji nowicjackiej w naszej wspólnocie. Bracia i współpracownicy z Katowic serdecznie dziękują bratu Bogusławowi za odważne świadectwo podążania drogą Rad Ewangelicznych i modlą się, żeby coraz lepiej naśladował św. Jana Bożego w służeniu potrzebujących, a droga życia zakonnego stała się dla niego drogą do osiągnięcia najważniejszego celu każdego z nas – zbawienia wiecznego.

Dołączamy zdjęcia, przypominające piękne chwile posługiwania brata Bogusława w katowickim konwencie.

ZDJĘCIA:

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry