Klasztor w Katowicach p.w. Świętych Aniołów Stróżów

Nowe miejsce posługiwania bonifratrów w Katowicach

Od 1 grudnia 2019 r. rozpoczął swoją pracę Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala Bonifratrów w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 41. Zostali przyjęci pierwsi pacjenci i jednocześnie powstała potrzeba opieki duszpasterskiej w tym nowym ośrodku. Już 21 listopada bracia odwiedzili powstający oddział i kaplicę św. Jana Pawła II, która przy nim się znajduje, oraz wspólnie modlili się przy tej okazji z przedstawicielami Zakonu Maltańskiego. A 5 grudnia przez kapelana Szpitala o. Mirosława Skrzydło została odprawiona pierwsza Msza Święta. Bardzo symboliczny wydźwięk miała Ewangelia, wyznaczona w tym dniu do czytania podczas liturgii. Była to przypowieść o dwóch budowniczych, jeden z których zbudował dom swój na skale, a drugi na piasku. Ten, który budował na skale jest porównany do człowieka, co słucha Słowo Boże i wypełnia je. Także i bracia pragną, żeby to nowe dzieło było wypełnieniem przykazania miłości bliźniego i miejscem posługiwania Chrystusowi w najbardziej chorych i cierpiących, a wierzymy, że wtedy żadne wichury życiowe tej budowli nie zniszczą i każdy, kto przyczyni się do czynienia dobra w tym Oddziale – otrzyma nagrodę niezniszczalną w Niebie.

Zdjęcia:

 

 

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry