Klasztor w Krakowie pw. Trójcy Przenajświętszej

Spuścizna dawnych lekarzy – konserwacja [2015]

Konserwacja unikatowych Ksiąg Chorych
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt zakłada pełną konserwację pięciu woluminów „Ksiąg Chorych” – najcenniejszych rękopisów zachowanych w Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie.
„Księgi Chorych”, pisane w latach 1628 – 1773, to swoiste „dzienniki”, w których bonifratrzy odnotowywali informacje dotyczące pacjentów przyjmowanych do szpitali prowadzonych przez Zakon. Powstała w ten sposób dokumentacja medyczna stała się pierwowzorem dla prowadzonej współcześnie dokumentacji lekarskiej (krakowski szpital bonifratrów działa nieprzerwanie od 1609 roku). To z tych rękopisów swój początek bierze wiele polskich nazw chorób.
Te księgi to obiekty fundamentalne dla historii szpitalnictwa, bezcenne archiwalia, które wymagały podjęcia pilnych prac konserwatorskich.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Galeria 

Księgi chorych i_44956cc23fd4d15c24aa5315d8f0b877 i_a20408ac768b4f24d090303940dff774 i_ddf6ba816d33992cd1daf39abd04fd57

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry