Klasztor w Krakowie pw. Trójcy Przenajświętszej

Czasowa ekspozycja rękopisów

Od 20 grudnia 2019 r. w korytarzach Domu Zakonnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie można oglądać unikatowe Księgi chorych. Są to rejestry pacjentów, którzy trafiali do bonifraterskich szpitali.  Księgi zawierają informacje o terminie wpisu, imię i nazwisko chorego, imiona rodziców, miejsce urodzenia, wiek, objawy, a także opis ubrania i spis rzeczy, które pacjent miał przy sobie. Odnotowywano także datę wypisu ze szpitala lub datę śmierci. Cztery dziewiętnastowieczne księgi właśnie odnowiono!

W krakowskim archiwum zachowało się wiele ksiąg chorych z lat 1628–1914. Bonifratrzy od 2015 roku regularnie poddają konserwacji najcenniejsze obiekty ze swojego archiwum. Pięć najstarszych zachowanych w Polsce Ksiąg chorych z bonifraterskich szpitali w Krakowie, Zebrzydowicach i Lublinie (z lat 1628–1773) odnowiono w 2015 roku, trzy kolejne księgi z krakowskiego szpitala, pochodzące z lat 1773–1843 oraz dwie najstarsze księgi ordynacji medycznych z krakowskiego konwentu (z lat 1797–1806) zakonserwowano w 2017 roku.

W 2019 roku dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało się poddać konserwacji cztery kolejne Księgi chorych z lat 1823–1850. Są to:

  • Księga przyjęć chorych, Szpital Bonifratrów w Krakowie, 1823–1841, sygn. A-126;
  • Księga chorych, Szpital Bonifratrów w Krakowie, 1844–1846, sygn. A-130;
  • Protokół osób przybywających do Szpitala Braci Miłosierdzia na kuracyę poczynający się w 1847 roku a z rokiem 1850 się kończący, 1847–1850, sygn. A-131;
  • Protokół Chorych Mężczyzn i Rannych do Szpitala Braci Miłosierdzia przybywających…, 1840–1842, sygn. A-135/1-2.

Ze względu na wymogi konserwatorskie, ekspozycja potrwa tylko do 30 grudnia 2019 roku. Będzie jednak możliwość zobaczenia bonifraterskiej dokumentacji medycznej także w 2020 roku. Biblioteka i Archiwum organizują regularnie pokazy oraz lekcje biblioteczno-archiwalne dla wszystkich zainteresowanych osób.  Więcej informacji można uzyskać wysyłając maila na adres: biblioteka @ bonifratrzy.krakow.pl lub telefonując pod nr: 603 921 940 / 12 430 61 22 wew. 27.

 

Projekt „Spuścizna dawnych lekarzy – kontynuacja konserwacji unikatowych rękopisów medycznych ze zbiorów Bonifratrów w Krakowie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry