Klasztor w Krakowie pw. Trójcy Przenajświętszej

Wspieranie działań archiwalnych 2019

Po raz kolejny Dom Zakonny pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie przeprowadza konserwację unikatowych rękopisów z zasobu Biblioteki i Archiwum, pochodzących tym razem z XVII–XIX wieku. W 2019 roku, dzięki dotacji otrzymanej w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2019” organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,  krakowski konwent realizuje projekt zatytułowany „Pełna konserwacja trzech ksiąg rękopiśmiennych z zasobu Konwentu Bonifratrów w Krakowie (Księga Profesji, Inwentarz i Regestr wydatków)”. Efekty projektu zostaną zaprezentowane w krakowskim konwencie w grudniu tego roku.

Do projektu wytypowano księgi, które wymagają jak najszybszego zabezpieczenia. Dotychczas, ze względu na zły stan zachowania, archiwalia te nie mogły być udostępniane czytelnikom. Brak szybkich działań konserwatorskich pogłębiłby zniszczenia obiektów, a zapisane w nich informacje mogłyby zniknąć bezpowrotnie. Realizacja zadania pozwoli na uniknięcie destrukcji rękopisów.

Zadanie „Pełna konserwacja trzech ksiąg rękopiśmiennych z zasobu Konwentu Bonifratrów w Krakowie (Księga Profesji, Inwentarz i Regestr wydatków)” zostało sfinansowane w 89,25% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2019, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

 

Na zdjęciach archiwalia przed konserwacją.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry