Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Zwiedzanie Izby Cieszyńskich Mistrzów

W dniu 9. listopada br. podopieczni cieszyńskiego Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie udali się z wycieczką do Izby Cieszyńskich Mistrzów, która powstała przy warsztacie rusznikarza Jerzego Wałgi. Miejsce to promuje bogactwo i dorobek regionu. Można w nim podziwiać  chociażby trójwymiarowe koronki Teresy Wałgi, artystyczne oprawy introligatorskie Heleny Karpińskiej, żywotki haftowane przez Janinę Marcinkową, prace Ludwika Kusia (szlifierza kryształów), Franciszka Horaka (ozdoby stroju cieszyńskiego), Franciszka Bizonia (zduna) i Alberta Palicy (grawera).

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry