Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

O nas

Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Dom Pomocy Społecznej, opierając się na wartościach chrześcijańskich i zapoczątkowanym przez św. Jana Bożego charyzmacie szpitalnictwa, przeznaczony jest dla 116 dorosłych psychicznie chorych mężczyzn. Przyjęcia do domu odbywają się wg ogólnie obowiązujących przepisów (zobacz zasady przyjęcia).

Dom Pomocy Społecznej – jako jednostka kościelna, podlega organizacyjnie Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, ul. Bonifraterska 12, 00-213 Warszawa.

Dom usytuowany jest w centrum Cieszyna, niedaleko rynku i posiada dogodny dostęp do obiektów sakralnych, dworców PKS i PKP, placówek kulturalno-oświatowych i sieci handlowych.

Placówka mieści się w kompleksie zabytkowych obiektów klasztornych, sięgających swą historią 1700 roku – Fundacja hrabiego Adama Borka. Od momentu powstania fundacji do II wojny światowej Zakon w tych obiektach prowadził szpital. Od 1950 roku do 1990 roku mieścił się tu Dom dla osób dorosłych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie pod nazwą Zrzeszenie Katolików Caritas. Od 1990 roku w miejscu tym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów przeznaczony dla psychicznie chorych mężczyzn.

Dziś Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie jest placówką pobytu stałego przeznaczoną dla 116 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Położony jest w centrum miasta. Architektura Domu oraz jego najbliższe otoczenie umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dom dysponuje dużym ogrodem, altaną, boiskiem sportowym, siłownią zewnętrzną, miejscem do grillowania, odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.

Dom wyposażony w pracownie terapii zajęciowej, salę rehabilitacyjną, bibliotekę i salę kinową. Codziennie organizowane są muzykoterapie, relaksacje, zajęcia z papieroplastyki, malarstwa, rysunku, zabaw umysłowych i edukacyjnych, biblioterapii, robótek ręcznych, choreoterapii i stolarstwa.

W placówce zapewniona jest opieka socjalna, rehabilitacyjna i całodobowa opieka pielęgniarska.Warunki opieki medycznej: gabinet zabiegowy, lekarz rodzinny  i lekarz psychiatra. W każdym oddziale utworzony jest zespół terapeutyczno – opiekuńczy, w którego skład wchodzą: pielęgniarki, opiekunowie medyczni, pokojowi, terapeuci zajęciowi, rehabilitant, pracownicy socjalni, psycholodzy, terapeuta uzależnień, pracownik kulturalno-oświatowy. Każdy mieszkaniec w miarę potrzeb ma możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań, poprzez udział w organizowanych zajęciach terapeutycznych. Prowadzona jest również terapia przyłóżkowa i gimnastyka. Mieszkańcy korzystają z oferowanych zajęć w salach terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Podopieczni Domu uczestniczą w różnego rodzaju imprezach kulturalno – rozrywkowych, integracyjnych ze środowiskiem lokalnym oraz zaprzyjaźnionymi DPS.

DPS zapewnia wsparcie duchowe zgodne z deklarowanym przez mieszkańca wyznaniem.

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry