Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Teatr Elektryczny w Skoczowie

W dniu 13. października mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie udali się do skoczowskiego kina “Teatr Elektryczny” na film “Zupa nic”. Była to projekcja z audiodeskrypcją.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry