Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Czerwcowe w wirydarzu

W dniu 9 czerwca mieszkańcy i pracownicy cieszyńskiego Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów zebrali się w wirydarzu, aby wspólną modlitwą i śpiewem oddać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry