Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Ograniczenia w związku z koronawirusem

Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie w związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wprowadza dodatkowe środki zapobiegawcze.

zarządzenie Dyrektora DPS Konwentu Bonifratrów w Cieszynie

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry