Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Ostatki

Muzyka, tańce i konkursy towarzyszyły uczestnikom zabawy karnawałowej, która odbyła się w dniu 25 lutego br. w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie. W ten oto sposób zakończono okres karnawału.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry