Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Nabożeństwo czerwcowe w wirydarzu

Zespół Opieki Duszpasterskiej wspólnie z mieszkańcami i pracownikami Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie w dniu 25 czerwca zorganizował w wirydarzu nabożeństwo czerwcowe. Wspólnej modlitwie i śpiewom towarzyszył akompaniament instrumentu klawiszowego.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry