Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Piknik po cieszyńsku w DPS

W dniu 6 czerwca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie odbył się „Piknik po cieszyńsku”. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się podopieczni 13 placówek opiekuńczych, w tym dwóch bonifraterskich (Iwonicz i Zebrzydowice) oraz przedstawiciele władz samorządowych. Dla Gości przygotowano szereg atrakcji – były konkursy z drobnymi nagrodami, zabawa taneczna oraz smaczny poczęstunek. Uczestnicy pikniku bawili się do wieczora. Całość zakończyła się uroczystą mszą świętą z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich księdza Tomasza.

fcf

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry