Dom Pomocy Społecznej – Cieszyn

Zabłocka mgiełka

Piękna letnia pogoda sprzyja wyjazdom. W dniu 9 sierpnia br. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów w Cieszynie udali się po raz kolejny do Dębowca, aby skorzystać z walorów zdrowotnych naturalnej solanki.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry