Projekty UE

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach realizuje projekt pn. „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Oddział w Katowicach przy ul. Markiefki 87„

czytaj więcej »

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”.

czytaj więcej »

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim”.

czytaj więcej »

Projekty UE

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry