Klasztor w Nazarecie p.w. Świętej Rodziny

Szpital św. Rodziny / Hospital

www.hfhosp.org

Misja szpitalna bonifratrów w Nazarecie

Od końca XIX wieku bracia bonifratrzy rozpoczęli realizację misji szpitalnictwa dla potrzebujących posługi medycznej i duchowej na Bliskim Wschodzie. W 1882 roku pierwsza wspólnota z Monachium pod przewodnictwem o. Filipa Wagnera, kapłana i chirurga rozpoczęła posługę ubogim mieszkańcom Nazaretu, przybywającym z okolicznych wiosek Beduinom, Arabom i Druzom z różnymi dolegliwościami. Po kilku latach działalności ambulatoryjnej i socjalnej wybudowano pierwszy szpital na 12 łóżek. W miarę upływającego czasu przybywało chorych i powiększono szpital o oddział przyjęć, ambulatorium i 30-łóżkowy oddział medycyny ogólnej. Po 10 latach Braci z Bawarii zastąpili bonifratrzy z Wiednia, a po przybyli bracia nich z Mediolanu. Bracia włoscy zrealizowali duży projekt “Milenium”, który dotyczył rozbudowy szpitala. Dzisiaj szpital stanowią wszystkie oddziały specjalistyczne, oddział ratunkowy i szeroko rozwinięta diagnostyka. Szpital realizuje zadania szpitala ratunkowego w razie działań wojennych i masowych wypadków.

Od 2008 roku bonifraterską wspólnotę w Nazarecie tworzą bracia z Polski, którzy wraz z braćmi z prowincji Lombardzkiej współpracują w administrowaniu szpitalem p.w. św. Rodziny. W szpitalu obecnie, w różnym wymiarze czasu, pracuje ponad 600 osób. Pochodzą oni z różnych narodowości i wyznań. Wzorem wartości św. Jana Bożego szpital świadczy usługi dla wszystkich mieszkańców Izraela, turystów i pielgrzymów. Nazaret to miejsce zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i z tym też jest związane życie i działalność 70-tysięcznego miasta. Nowoczesny szpital jest otwarty na działalność naukową i pionierską w wielu dziedzinach. Bracia Bonifratrzy i Siostry Miłosierdzia „Maria Bambina” poprzez realizację ślubów zakonnych i tradycję zakonu są depozytem wiarygodności, profesjonalnej posługi i świadectwa wiary. Otaczamy modlitwą i duchowym wsparciem wszystkie intencje naszych zgromadzeń, szpitala i całego Bliskiego Wschodu. Misja szpitalnictwa w Ziemi Świętej to promocja zdrowia, wiary i wartości św. Jana Bożego: szpitalnictwa, szacunku, wiary, jakości i doskonałości. Dziś zapraszamy wszystkich do Nazaretu, gdzie Święta Rodzina kształtowała i towarzyszyła Mistrzowi z Nazaretu, Panu Jezusowi Miłosiernemu, po którego śladach kroczymy przez nasze życie.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu o naszym szpitalu na bonifraterskim Facebook’u!

https://www.facebook.com/zakonszpitalny/

 

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry