Klasztor w Nazarecie p.w. Świętej Rodziny

Obchody Dnia Chorego w Nazarecie

Tegoroczne obchody Dnia Chorego, poza liturgią i modlitwami za chorych za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes, ze względu na restrykcje covidowe odbyły się w formie telekonferencji. Orędzie Franciszka: https://radiovictoria.pl/2021/02/oredzie-papieza-franciszka-na-xxix-swiatowy-dzien-chorego-2021-r/

W Nazarecie kilka szpitali zorganizowało konferencję na temat relacji z pacjentami w trudnej rzeczywistości zakażeń Covid-19. W telekonferencji uczestniczyły szpitale chrześcijańskie i ich przedstawiciele z grup pastoralnych.

Podsumowanie wspólnot duszpasterskich ze spotkania z okazji Światowego Dnia Chorego w trzech szpitalach w Nazarecie.
Początek spotkania rozpoczęła modlitwa pastora Suhaila Bathish z angielskiego szpitala, a następnie usłyszeliśmy powitalne słowa wypowiedziane przez lekarza Faheda Hakima – dyrektora medycznego angielskiego szpitala. Podkreślił on, jak ważna jest wiara, która łączy i spaja nas wszystkich, czyli cały personel medyczny, na całym świecie, a szczególnie personel naszego szpitala. Dziękował także personelowi za miłość i współczucie dla chorych.
Po nim wygłosił przemówienie biskup Joseph Mata ze wspólnoty grekokatolików, który także podkreślił wagę wiary i opowiedział o własnych doświadczeniach podczas chorowania na koronawirusa. Biskup podziękował całemu personelowi medycznemu w angielskim szpitalu, począwszy od doktora Faheda, jak i personelowi oddziału zakaźnego. Podkreślił ogrom ich miłości i szacunku dla pacjentów zakażonych i umierających. Docenił wagę współczucia w ich pracy, gdy sam przebywał na oddziale. Zauważył ważną rolę trzech szpitali w Nazarecie: angielskiego, bonifratrów Św. Rodziny i francuskiego sióstr szarytek.
Następnie przekazano kilka słów starszej pielęgniarki o imieniu Maison. Podzieliła się doświadczeniem na temat tego, jak ciężko jest pracować w zawodzie pielęgniarki w oddziale zakaźnym. Bardzo ważne jest, aby dostrzec słabość człowieka. Wielokrotnie pacjent w pielęgniarce widzi nadzieję, ponieważ jest odizolowany od rodziny, świata i innych pacjentów. Bardzo trudno jest kochać, wspierać i opowiadać o tragediach pacjentów, którzy zmarli. Łatwiej opowiadać o szczęśliwych chwilach pacjentów, którym udało się pokonać chorobę i wyszli zdrowi do domu.
Ksiądz psycholog z Jerozolimy, który mówił o cierpieniu i śmierci, podał przykłady z Biblii mówiące o cierpieniu.
Na koniec mieszkanka Nazaretu podzieliła się swoimi doświadczeniami z oddziału zakaźnego oraz doświadczeniem, jak jej własne dziecko coraz słabiej oddychało. Czuła się bezradna i nic nie mogła zrobić, tylko się modlić.
W przemówieniach wszyscy wspominali, jak ważne jest wsparcie rodziny w procesie leczenia i jak zdesperowani czuli się bez rodzinnej miłości z powodu izolacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy telekonferencji podziękowali personelowi medycznemu za ich pracę, miłość i współczucie.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry