Klasztor p.w. św. Józefa w Konarach-Zielonej

Działalność

Konwent Ojców Bonifratrów Konary-Zielona jest założycielem:

Jest również wspólnikiem Spółki non profit Boni-Activ Sp. z o.o.

W ramach swojej działalności prowadzi również Zespół Opieki Duszpasterskiej

W Konwencie Bonifratrów w Konarach działa Zespół Opieki Duszpasterskiej, będący dobrowolną i wspólną inicjatywą wspólnoty braci, pracowników wszystkich Dzieł i wolontariuszy. Głównymi celami działalności Zespołu są:

1. Animowanie życia duchowego
2. Posługa duchowa
3. Integracja zarówno podopiecznych jak i personelu
4. Rozwój wolontariatu

Zespół Opieki Duszpasterskiej animuje życie duchowe Konwentu. Dbamy o odpowiednią oprawę mszy świętych, uroczystości, nabożeństw. Prowadzone są katechezy i spotkania różańcowe dla podopiecznych i personelu, gdzie w modlitwie i rozważaniach łączy się cała społeczność Konwentu.
Pochylamy się także nad każdym potrzebującym, służymy radą, wsparciem, modlitwą. Staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby naszych podopiecznych tak, aby nikt nie odszedł nie uzyskawszy wsparcia.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry