Klasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Informator Tygodniowy Prowincji

itp.18

„Dzięki migrantom i uchodźcom mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności.”
– napisał Papież w orędziu na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który będzie obchodzony 25 września

 

Konary /02-05.05.2022/

W tych dniach odbyło się spotkanie międzynarodowe w Dublinie (Irlandia) w ramach projektu Erasmus+ “REVIVAL”. Naszą Fundację reprezentowało dwóch pracowników, którzy brali udział w posiedzeniach dotyczących tworzenia bazy materiałów edukacyjnych zajęć teatralnych! Dzięki wizycie w Irlandii mogliśmy także odbyć zajęcia teatralne dotyczące kształtowania czucia własnego ciała, umiejętności głosowych, a także wzmocnienia działań sensomotorycznych. Doświadczając na nas samych ćwiczeń możemy w jeszcze lepszy sposób przekazać instruktaż naszym Podopiecznym. W tym projekcie oprócz jednostek pomocy społecznej z Europy zaangażowani są także aktorzy z Hiszpanii i Grecji, co dodatkowo wpływa na zwiększenie profesjonalizmu tworzonych ćwiczeń teatralnych. W ramach działań projektowych oglądaliśmy również sztukę teatralną o tytule: “Making a Mark”, której głównym aktorem była osoba z niepełnosprawnością opowiadająca swoją historię. Niebywałe umiejętności aktorskie Marka spowodowały jeszcze większy entuzjazm wśród uczestników projektu potwierdzając tym samym sensowność i celowość prowadzenia tego rodzaju zajęć. Jesteśmy już po spotkaniu zespołu naszej Fundacji. Każdy ośrodek będzie prowadził zajęcia dla wybranej grupy naszych Podopiecznych, testując możliwość wdrożenia poznanej wiedzy w codzienną terapię osób z niepełnosprawnościami. /N. Gębka/

Katowice /8.05.2022/

W niedzielę w murach gościnnej Bazyliki św. Szczepana i Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach odbył się koncert dedykowany Jubileuszowi 100-lecia reaktywacji Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów p.w. Zwiastowania NMP. Nie zabrakło również wątków związanych z sytuacją wojenną w Ukrainie, o co zadbała finalistka ukraińskiego The Voice Kids Monika Glazer. W koncercie udział wzięli znakomici artyści (Ewelina Szybilska, Roman Widaszek) oraz członkowie Orkiestry Śląskich Karmelitów pod dyrekcją Macieja Tomasiewicza. Licznie zgromadzeni uczestnicy, wśród nich br. Eugeniusz Kret – reprezentant Prowincjała br. Franciszka oraz obecny i były przeor konwentu w Katowicach, mieli okazję wsłuchać się w listy św. Jana Bożego, które odczytał znany i ceniony śląski aktor Zbigniew Stryj. W trakcie koncertu przeprowadzono zbiórkę pieniężną, która w całości przekazana zostanie konwentowi bonifratrów w Drohobyczu, w Ukrainie. /D. Stępień/

Dębowiec /10-11.05.2022/

Sanktuarium Matki Bożej z La Salette gościło wyższych przełożonych zakonów męskich, zebranych na 148 zebraniu plenarnym KWPZM. Tematem przewodnim spotkania była refleksja o Kościele po pandemii. Przewodniczący Konferencji, o. Janusz Sok CSsR podczas ogólnego powitania przedstawił nowych przełożonych, w tym naszego prowincjała Brata Franciszka Salezego. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy spotkania zapoznali się m. in. z zagadnieniem spraw duszpasterskich w kontekście dynamicznych zmian społecznych i kulturowych zachodzących obecnie oraz kierunkiem i drogami Kościoła w Polsce po pandemii. Wyżsi przełożeni zapoznali się również z badaniami dotyczącymi komunikowania problemów płciowości i seksualności we wspólnotach zakonnych oraz z działalnością Fundacji św. Józefa a także zaangażowaniem zakonów męskich w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Konary /11.05.2022/

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna wraz z p. Marcinem Musiałem realizuje projekt „Integrowanie przez Ikonopisanie” – nauka pisania ikony św. Jana Bożego, mający na celu wzmocnienie świadomości istnienia ważnych lokalnych dóbr kultury (działalności Bonifratrów oraz Sanktuarium Matki Bożej Gajowskiej) wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób z niepełnosprawnościami będącymi mieszkańcami lub pracownikami Gminy Mogilany. W ramach projektu odbyły się już pierwsze warsztaty dla Podopiecznych Fundacji, którzy jednocześnie w najbliższej przyszłości staną się pomocnikami p. Marcina podczas warsztatów dla dzieci ze Szkół Podstawowych naszej Gminy. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zorganizowany kurs dla pracowników Fundacji ucząc ich każdego etapu pisania Ikony. Podsumowaniem projektu będą wystawy prac Uczestników! Na bieżąco będziemy informować Czytelników o przebiegu naszych działań! /N. Gębka/.

Braterska wizytacja w Ząbkowicach /12.05.2022/

Prowincjał br. Franciszek, w drodze powrotnej z konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich, która odbyła się w Dębowcu na Podkarpaciu, złożył braterską wizytę o. Damianowi w konwencie w Ząbkowicach. Obecność prowincjała była okazją nie tylko do rozmowy i spotkania ze współbratem, który prowadzi na miejscu działalność duszpasterską, ale również możliwością poznania konwentu i prowadzonej przy nim działalności apostolskiej.

Kuria Prowincjalna /13.05.2022/

Dziś przed południem na kurialnym dziedzińcu w Warszawie, w obecności Prowincjała br. Franciszka i zespołu kurialnego, ks. prof. Dariusz Pater dokonał poświęcenia samochodu marki Skoda, który będzie służył kurii oraz prowincjałowi w celu odwiedzania konwentów i ośrodków naszej prowincji.

Co przed nami:

Łódź /17.05.2022/

Z udziałem brata prowincjała, współbraci i współpracowników łódzkiego szpitala oraz ks. Mirosława Lecha z parafii św. Bartłomieja w Drohobycza przed łódzką katedrą odbędzie się poświęcenie przez bp. Marka Marczaka karawanu pogrzebowego otrzymanego od Firmy H. Skrzydlewska, który zostanie przekazany do w/w parafii na Ukrainie.

Prowincja Bawarska /1-3.06.2022/

W Ratyzbonie z okazji 400-lecia powstania tamtejszej prowincji bonifratrów odbędzie się organizowany przez prowincję bawarską Kongres pod hasłem: Szpitalnictwo – jakość, szacunek,
odpowiedzialności i duchowość – wczoraj, dziś i jutro, w którym weźmie udział Prowincjał br. Franciszek wraz z grupą przedstawicieli braci i współpracowników naszej prowincji.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry