Klasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Wielkanocne życzenia

Ja Jestem! Nie bójcie się!

Za tymi słowami kryje się rzeczywistość Chrystusowego zmartwychwstania. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. A to znaczy, że Jezus żyje. A jeśli żyje, nie mamy się czego ani kogo bać. On usuwa nasze lęki i wnosi pokój w nasze serca, wspólnoty i w nasze domy. Zmartwychwstały Pan przychodzi do nas mimo drzwi zamkniętych, jest z nami i pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Podczas tegorocznych Świąt Wielkanocnych przyjmijmy zwłaszcza tę prawdę, która nie tylko usuwa lęk, ale przynosi radość, pokój i nadzieję.

„Idźcie i oznajmijcie to moim siostrom braciom” – mówi Jezus. Tak, bądźmy głosicielami tej prawdy, że Jezus żyje i nieśmy ją wszystkim, przywracając nadzieję smutnym, zniechęconym, zatroskanym, przygnębionym oraz zrozpaczonym. Nie przestawajmy być świadkami Jego miłości, czyniąc miłosierdzie wobec wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Służmy sobie wzajemnie, jak uczy nas tego sam Zbawiciel, Jego mocą oraz w Jego imię.

Nich Chrystus żyje w nas i pośród nas. Alleluja!

Tego z całego serca życzy Wam
Wspólnota Konwentu Bonifratrów z Cieszyna.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry