Klasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Klasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

O Klasztorze

Klasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Przeor – Brat Piotr Telma OH, sac.

Brat Piotr TelmaWładysław Telma,
ur. 16 05 1957 r. Nowy Żmigród
wst. 30.10.1980 r., obł. 01.02.1981 r.,
śl. czas. 19.03.1983 r., śl. wiecz. 08.12.1988 r.
święcenia kapłańskie 26.05.1990 r. w Krakowie

Imieniny 29 czerwca

Wspólnotę zakonną tworzą również:

  • br. Bartłomiej Darul OH
  • br. Sadok Snopek OH
  • br. Ignacy Antiocheński Kowalczyk – oblat
  • br. Jerzy Barcewicz

NOWICJAT BONIFRATRÓW:

  • Magister Nowicjatu: brat Sadok Snopek OH
  • Nowicjusz: br. Serafin Kryszewski
  • Nowicjusz: br. Dawid Fidziński

 

 Cieszyn KościółKlasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry