Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia…”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu w formie ”zaprojektuj i wybuduj” (zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienie, w tym pozwolenie na budowę i wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie) dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.
ul. Ks. L. Markiefki 87,   40-211 Katowice.

Termin składania ofert: 24.10.2018r.

Szczegóły w załącznikach:

  1. zaproszenie do skladania ofert
  2. ekspertyza techniczna BOZ
  3. mapa
  4. rzuty BOZ
  5. ekspertyza techniczna BOZ
  6. program funkcjonalno-użytkowy
  7. odpowiedzi na zapytania z dn. 15.10.2018r.
  8. rzuty (format DWG)
  9. zagospodarowanie terenu (format DWG)
  10. odpowiedzi na zapytania z dnia 19.10.2018r.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry