Dom Pomocy Społecznej – Prudnik

Dom Pomocy Społecznej – Prudnik

O nas

Historia –  Domu św. Jana Bożego zaczyna się, kiedy swój majątek Bonifratrzy odzyskali dopiero w 2006 r. Na miejsce dawnego szpitala publicznego powstał Dom im. św. Jana Bożego, który funkcjonuje na zasadach Domu Pogodnej Starości.

Dom św. Jana Bożego w Prudniku zamieszkuje 30 osób w wieku od 50 do 94 lat. Średni wiek mieszkańców wynosi ponad 80 lat. Prawie połowa mieszkańców posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności intelektualnej i niską sprawność fizyczną. 13% mieszkańców porusza się za pomocą wózka. Sporadyczny kontakt z rodziną jest zapewniony tylko połowie mieszkańców.
Ilość osób z upośledzeniem w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz dodatkowe sprzężone schorzenia, w szczególności epilepsja, brak słuchu, mowy i wzroku określają dominujące potrzeby mieszkańców w skali Domu. Należą do nich potrzeby bytowe- fizjologiczne, jedzenie, ubieranie się, zdrowotne itp.

Pobyt w Domu Spokojnej Starości jest spowodowany w znacznej mierze sytuacją rodzinną i życiową mieszkańca, wiele rodzin nie może opiekować się nimi z przyczyn obiektywnych, ale równie wiele mogłaby sprawować opiekę pod warunkiem uzyskania pomocy materialnej, większego mieszkania lub pomocy opiekuna sprawującego usługi opiekuńcze.

Powyższe uwarunkowania są obiektywne, ale mogą być rekompensowane dobrą opieką, tworzeniem warunków życia domowego. W powiązaniu z dobrym i fachowym personelem, jest możliwe przygotowanie naszych mieszkańców do samodzielnego życia i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, na wzór domu rodzinnego.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry