Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

Projekt „Trening czyni samodzielnym!” dobiegł końca

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach zakończyła realizację  projektu pn. „Trening czyni samodzielnym!”, dofinansowanego z projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Projekt pn. „Trening czyni samodzielnym!” zakładał wyposażenie tworzonego przez Fundację mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnościami. Ta forma rehabilitacji przyczyni się do podniesienia  kompetencji społecznych, indywidualnych i w efekcie usprawnienia samodzielnego funkcjonowania  osób czasowo przebywających w mieszkaniu chronionym. Utworzyliśmy mieszkanie, w którym  treningi będą mogły odbywać równocześnie trzy osoby. A odbywać się to będzie przy wsparciu profesjonalnego zespołu specjalistów.  Jest to kolejne ogniwo prowadzonej przez Fundację działalności w zakresie rehabilitacji społeczno – zawodowej i leczniczej osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie finansowe uzyskane ze środków szwajcarskich wyniosło 36 800 zł, wkład własny Fundacji, pochodzący ze zbiórki publicznej to kwota 9 200 zł. Całkowity koszt projektu pn. „Trening czyni samodzielnym!” wyniósł kwotę  46 000 zł.

 

                                                            Katarzyna Wojtanowicz
Koordynator projektu

bonifraterska fundacja Partnerzy

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry