Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Szanowni Państwo,
w marcu 2021 opublikowane zostało uaktualnione Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci dotyczące zasady żywienia zdrowych niemowląt.
Jest to zbiór zaleceń dla rodziców jak i kiedy wprowadzać pokarmy do diety dziecka, oparty na potwierdzonych danych naukowych z całego świata, dostosowanych do polskich warunków.

W kolejnych tygodniach będziemy w skrócie przedstawiać główne zalecenia opublikowane w tym stanowisku.
Powszechnie wiadome jest, że dzieci powinny być karmione wyłącznie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia. Niestety zdarza się, że karmienie mlekiem mamy niej jest możliwe. Jak w tej sytuacji karmić dziecko ?

Zalecenie: Niemowlętom, które nie są karmione naturalnie, należy podawać produkty zastępujące mleko kobiece, nazywane powszechnie mieszankami mlekozastępczymi lub mieszankami mlecznymi.

Co oznacza nazwa produkty zastępujące mleko kobiece ?

Są to produkty płynne wytwarzane głównie z białek mleka krowiego, w niektórych przypadkach z mleka koziego, hydrolizatów białka lub izolatów białka sojowego. Powinny odwzorowywać swoim składem pokarm kobiecy i zapewnić wzrastanie i rozwój dziecka podobny do uzyskiwanego przy karmieniu wyłącznie mlekiem matki. Producenci mogą modyfikować skład mieszanki mlecznej oraz dodawać do niej nowe składniki, jeśli bezpieczeństwo takiej zmiany udokumentowano w odpowiednich badaniach naukowych. Dokładne odtworzenie mleka kobiecego z mleka innych ssaków nie jest możliwe, ponieważ mleko ludzkie oprócz stałych elementów takich jak laktoza i specyficzne białka zawiera żywe komórki i czynniki immunologiczne pochodzące z krwi matki.

Preparaty sojowe zamiast białek mleka ssaków zawierają białko soi i mają aktualnie ograniczone zastosowanie: (1) galaktozemia, (2) wrodzony niedobór laktazy, (3) udokumentowany wtórny niedobór laktazy oraz (4) względy religijne, etyczne i filozoficzne (np. dieta wegetariańska).

Hydrolizaty białka są to preparaty, w których cząsteczki białka poddano hydrolizie enzymatycznej  i/lub termicznej, a czasami dodatkowo ultrafiltracji. Im większy stopień fragmentacji białka wyjściowego, tym mniejsze prawdopodobieństwo alergizacji, ale jednocześnie tym gorszy smak i zapach produktu końcowego. Preparaty te stosuje się w przypadku niemożności karmienia piersią i alergii na białko mleka krowiego u dziecka.

Materiał opracowała:
dr n. med. Anna Jarosz-Lesz

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry