Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.Wprowadzanie pokarmów uzupełniających – kiedy?

Opracowano na podstawie: Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci  03.2021

Zalecenie. Wprowadzanie produktów uzupełniających należy rozpocząć, kiedy niemowlę wykazuje umiejętności rozwojowe potrzebne do ich spożywania, zwykle nie wcześniej niż od 17. tygodnia życia (początek 5. m ż.) i nie później niż w 26. tygodniu życia (początek 7. m ż.).

Wprowadzanie do diety produktów uzupełniających zbiega się z czasem kiedy dziecko staje się bardziej ruchliwe. W końcu 5. miesiąca życia dziecko powinno podwoić swoją masę urodzeniową, a do tego potrzebne jest dużo energii  oraz białko, żelazo, cynk, witaminy i pierwiastki śladowe. Dodatkowo wprowadzenie nowych produktów przygotowuje niemowlę do bardziej urozmaiconej diety w późniejszym okresie życia.

Nie ma jednego właściwego wieku, w którym u wszystkich niemowląt należy wprowadzić pokarmy uzupełniające. Zależy to od cech i rozwoju osobniczego każdego niemowlęcia. U większości niemowląt zdolność przyjmowania pokarmów stałych dojrzewa właśnie między 17 a 26 tygodniem życia. Dzieci nabywają umiejętność siedzenia z podparciem, zaczynają kontrolować ruchy głowy i szyi. W tym czasie zanika, widoczny wcześniej, odruch usuwania z ust ciał obcych, co ułatwi  jedzenie z łyżeczki.

Zaproponowany szeroki przedział czasowy umożliwia wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Rozszerzanie diety nie oznacza, że należy przerwać karmienie piersią, które powinno być kontynuowane tak długo, jak pragną tego matka i dziecko.

Materiał opracowała:
dr n. med. Anna Jarosz-Lesz

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry