Szpital otrzymał certyfikat jakości na kolejne 3 lata.

W lipcu 2017r., Szpital poddał się auditowi recertyfikacyjnemu  systemu  zarządzania jakością dla normy ISO 9001:2015.  Proces przeprowadzony został przez zespół akredytowanej jednostki certyfikacyjnej TUV NORD Polska Sp. z o.o.

Audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w Szpitalu od 2011 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001:2015. W związku z powyższym Szpital otrzymał certyfikat na kolejne 3 lata w zakresie: usług medycznych lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej, usług sterylizacji, organizacji kształcenia i szkolenia kadr medycznych oraz diagnostyki medycznej w zakresie badań USG, radiologicznych io endoskopowych. Poświadcza on profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów.

pobierz Certyfikat:

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry