Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wobec rosnącej liczby zakażeń koronawirsuem w Polsce wzmacniamy w naszym Szpitalu procedury służące ograniczeniu pandemii.

W dalszym ciągu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.

Wejście B do budynku Szpitala zostaje całkowicie zamknięte.

Osoby uprawnione wchodzą do budynku Szpitala przez wejście A.

Informujemy również, że obowiązuje zakaz opuszczania oddziałów szpitalnych przez pacjentów bez uzgodnienia z personelem medycznym.

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wstępu osób niebędących pracownikami Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. Sprawy administracyjne prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo dot. to głównie wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej, wyników badań, skierowań.

Zakaz wstępu dotyczy również dostawców, przedstawicieli medycznych i handlowych.

Wszystkie te ograniczenia służą bezpieczeństwu i zdrowiu naszych pacjentów, a także pracowników Szpitala.

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry