KONSULTACJE SPOŁECZNE – RAPORT

Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia inwestycji pt.: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87
przeprowadzonych w terminie od 09.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza przeprowadzić inwestycję pt.: „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87”.
Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji na temat zamierzonej inwestycji.
Z projektem można było zapoznać się w siedzibie Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach przy ul. Markiefki 87.
Uwagi i opinie można było zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: t.machura@bonifratrzy.katowice.pl
oraz w formie papierowej na adres: ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych w tym temacie nie było żadnych telefonów i zgłoszeń w formie elektronicznej i papierowej.

W całym okresie konsultacji nie wniesiono jakichkolwiek uwag.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry