Dofinansowanie UE Programu Rehabilitacji

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. pozyskał środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców województwa śląskiego dotkniętych zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez rehabilitację umożliwiającą szybki powrót do pracy”.

Projekt skierowany jest do 360 mieszkańców województwa śląskiego, u których stwierdzono zapalne choroby układu kostno-stawowego i których stan zdrowia wymaga wsparcia realizowanego poprzez kompleksową rehabilitację leczniczą i edukację zdrowotną.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2022 r. a jego wartość wynosi: 704 032,00 PLN.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry