Charyzmat szpitalniczy i wielki duch opieki nad chorymi

Zachęcamy do przeczytania, krótkiego wywiadu z Ojcem Tadeuszem Żyglickim OH, który ukazał się w najnowszym wydaniu Wspólnym Spraw, gazety Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dzisiaj na działalność Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach spojrzymy przez pryzmat jego właściciela czyli braci zakonnych. Okazją jest przypadające 8 marca liturgiczne wspomnienie założyciela Zakonu św. Jana Bożego.

Dlaczego 8 marca jest tak ważnym dniem dla Bonifratrów?

Ponieważ w tym dniu narodził się i zmarł św. Jan Boży, Założyciel naszego Zakonu, który zapoczątkował misję szpitalnictwa realizowaną przez jego duchowych naśladowców i ich świeckich współpracowników do dnia dzisiejszego w 51 krajach świata na 5 kontynentach. Św. Jan Boży pozostawił nam to, co najważniejsze: charyzmat szpitalniczy oraz wielkiego ducha opieki nad chorymi, opuszczonymi i potrzebującymi pomocy. Tę misję realizujemy także w Katowicach od przeszło już 140 lat.

Jak to się stało że Bonifratrzy przybyli do Katowic?

Nasz Szpital i Konwent istnieje od 1874 roku i jest fundacją proboszcza bogucickiego ks. Leopolda Markiefki. Wzniesiony jako pierwszy w mieście szpital był przeznaczony dla górników zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy prowadzili szpital do 1939 roku nieraz wpisując się w historię dzielnicy i miasta, pomagając w różnych kryzysowych sytuacjach. Po II wojnie światowej szpital został upaństwowiony i dopiero 2009 rok pozwolił nam na nowo objąć mieszkańców Katowic naszym charyzmatem szpitalniczym.

No właśnie. Szpital od kilku lat przeszedł gruntowne zmiany jak udało się tego dokonać?
Począwszy od 2009 roku stopniowo zmienialiśmy wygląd Szpitala prowadząc kolejne remonty
i modernizacje.  Dodatkowo Szpital wyposażony został w nowoczesną aparaturę medyczną. Współpracujemy z bardzo dobrym zespołem medycznym. O efektach tych prac mogą i powinni wypowiedzieć się pacjenci zwłaszcza mieszkańcy Katowic, którzy mają porównanie z poprzednim okresem.

Dzisiaj cieszymy się że mamy Szpital, w którym łączy się  nowoczesna medycyna i duch św. Jana Bożego. Zależy nam na tym, aby zachować ciągłość opieki nad chorymi.  Dlatego prowadzimy nie tylko sam Szpital, ale również w ramach Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia Poradnię Lekarza Rodzinnego oraz szeroką bazę poradni specjalistycznych. Cieszymy się, że mieszkańcy regionu tak chętnie korzystają z naszej pomocy. Jest to dla nas dowód na docenienie wysiłków włożonych w rozwój prowadzonej misji, którą  będziemy kontynuować bez względu na ciągle zmieniające się pomysły na „uzdrowienie” systemu opieki zdrowotnej. Tego wymaga od nas św. Jan Boży.
Jednak szczególnie ważnym dla nas Bonifratrów miejscem jest nasza kaplica, w której wraz z naszymi współpracownikami i jej licznymi sympatykami gromadzimy się na codziennej modlitwie.  Dzięki temu nasz Szpital jest nie  tylko miejscem skutecznej i profesjonalnej pomocy medycznej, ale także duchowego wsparcia dla potrzebujących.

Dziękujemy za rozmowę

wspólne sprawy

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry