Zakupy i przetargi

Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych (09.09.2019)

Dostawa sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych do Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – do pobrania tutaj
  • Ogłoszenie o zamówieniu (dostawa) – do pobrania tutaj
  • Zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania – do pobrania tutaj
  • Informacja o złożonych ofertach – do pobrania tutaj
  • Informacja o wyborze wykonawcy – do pobrania tutaj

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry