Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Oddział Ortopedyczny

OpisKadra medycznaUsługi odpłatneCennikGaleriaPromocjeKontakt

Oddział Ortopedyczny

Oddział Ortopedyczny dysponuje łóżkami na salach 3-, 2- i 1-osobowych z węzłami sanitarnymi dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną z wieloletnim doświadczeniem.

Wykonujemy szeroki zakres zabiegów operacyjnych:

 • protezoplastyki stawów biodrowych i kolanowych
 • artroskopie diagnostyczne i operacyjne stawów kolanowych i skokowych, w tym zabiegi
 • rekonstrukcyjne więzadeł krzyżowych, łąkotek, chrząstki stawowej
 • operacje naprawcze wad stóp, w tym m.in. paluchów koślawych, stóp reumatoidalnych
 • osteotomie HTO jako sposób leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, alternatywny dla protezoplastyki kolana
 • operacje rekonstrukcyjne pourazowych deformacji w obrębie narządu ruchu
 • zabiegi w obrębie tkanek miękkich tj. m.in. zespoły bólowe z ucisku nerwów obwodowych, zabiegi na przyczepach mięśniowych
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu i instrumentarium operacyjnego. Wykonujemy zabiegi zarówno metodami klasycznymi jak i małoinwazyjnymi, dążąc do maksymalnego skracania czasu unieruchomienia pacjenta.
 • Zapewniamy zaopatrzenie w różnego rodzaju sprzęt ortopedyczny w trakcie pobytu w Oddziale.

Leczenie poszpitalne prowadzimy w ortopedycznej poradni przyszpitalnej, gdzie opiekę nad pacjentem sprawuje najczęściej lekarz wykonujący zabieg operacyjny.

Świadczymy usługi medyczne zarówno w ramach kontraktu z NFZ jak i pobytów odpłatnych z pełną diagnostyką, leczeniem i usprawnianiem ruchowym.
Ściśle współpracujemy z działem rehabilitacji celem uzyskania optymalnego efektu leczenia.
Chorzy ze skierowaniem do szpitala na oddział ortopedyczny proszeni są o kontakt z sekretariatem oddziału.

Zespół lekarski

 • Ordynator oddziału: lek. med. Grzegorz Sobieraj – specjalista ortopeda – traumatolog
 • dr n.med. Arkadiusz Piotr Cabaj – specjalista ortopeda – traumatolog
 • lek. med. Tadeusz Tkaczyk – specjalista ortopeda – traumatolog
 • lek. med. Piotr Waśniewski – ortopeda – traumatolog
 • lek. med. Marcin Cabaj – ortopeda – traumatolog

Pielęgniarka oddziałowa

 • mgr Joanna Tomaszewska

Usługi odpłatne

Uprzejmie informujemy, iż nasz oddział ortopedyczny realizuje szereg usług odpłatnych, między innymi:

Zarobione w ten sposób środki przekazujemy na rozwój naszej jednostki dla stałego podwyższania jakości świadczonych usług, udzielania świadczeń najbardziej potrzebującym oraz realizacji misji Szpitala Zakonu Bonifratrów.

Dokumenty do pobrania dla pacjentów:

NR KONTA BANKOWEGO: PKO BANK POLSKI S.A 10 1020 3352 0000 1202 0165 9283
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 61
93-357 Łódź

Cennik zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych narządu ruchu wykonywanych w Oddziale Ortopedycznym

Lp.Zabiegi ortopedyczneCena
ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
1Ostrzyknięcie zmian zwyrodnieniowych pod kontrolą rtg liveod 1 500,00 zł
2Badanie zmian pod kontrolą rtg liveod 500,00 zł
3Pobranie / podanie komórek macierzystych – pochodzenia szpikowegood 6 000,00 zł
4Pobranie / podanie komórek macierzystych – pochodzenia tłuszczowegood 6 500,00 zł
INNE ZABIEGI ORTOPEDYCZNE
5Operacja paznokcia wrastającego z plastyką wału paznokciowego za każdy palecod 2 000,00 zł
6Usunięcie wyrośli chrzęstno-kostnych z przynasad kości o typie martwicy chrzęstno – kostnejod 3 000,00 zł
7Usunięcie implantów – śruby stabilizujące / druty Kod 3 000,00 zł
8Usunięcie implantów z kości kończyny dolnej/górnej: druty kirschnera, pręty epiblock itp. śruby, słuby+płyty, gwoździe, inne np. stabilizator zewnętrznyod 3 000,00 zł
9Tendoliza ścięgna Achillesaod 5 000,00 zł
10Wycięcie zmian kaletek/tłuszczaka/guza okolic stawuod 3 000,00 zł
PROTEZOPLASTYKA STAWÓW
11Protezoplastyka bezcementowa / hybrydowa stawu biodrowego z ceną protezyod 19 000,00 zł
12Protezoplastyka stawu kolanowego – z ceną protezy całkowitej cementowanejod 20 000,00 zł
13Protezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowegood 18 000,00 zł
14Operacja rekonstrukcyjno/naprawcza uszkodzeń chrzęstnych z wszczepianiem sztucznego implantu chrząstki bio-poly – mini protezaod 14 500,00 zł
15Operacja naprawcza uszkodzenia powierzchni chrzęstnej stawów – artroskopia, miniartroskopia, membrany biopodobne, komórki macierzyste, klej tkankowyod 13 500,00 zł
16Wszczepienie sztucznego implantu artrosurface na ubytek chrząstki – mini protezaod 18 000,00 zł
KOŃCZYNA DOLNA
17Artroskopia leczniczo-rekonstrukcyjna: szycie łąkotek, rekonstrukcje więzadeł zewnątrzstawowych etc.od 5 500,00 zł
18Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego przeszczepem autogennym-artroskopowood 10 000,00 zł
19Rekonstrukcje wielowięzadłowe stawu kolanowego acl/pcl/mcl artroskopowo/miniartrotomieod 11 000,00 zł
20 Artroskopia lecznicza stawu kolanowego/skokowego – ufiksowanie oddzielonych fragmentów chrzęstno-kostnychod 5 500,00 zł
21Osteotomia okołokolanowa HTO – kości piszczelowej lub osteotomia okołokolanowa LFO – kości udowejod 10 000,00 zł
22Przeszczep łąkotkiod 20 000,00 zł
23Operacyjna rekonstrukcja / plastyka uszkodzenia ścięgna Achillesaod 5 000,00 zł
24Artroskopia stawu skokowego z rekonstrukcją więzadełod 7 000,00 zł
25Rekonstrukcja więzadeł rzepki, ścięgna m czworogłowego lub innych ścięgienod 7 000,00 zł
26Usunięcie torbieli podkolanowej (cysty Bakera)od 5 000,00 zł
27Rekonstrukcja palucha koślawego z osteotomią I kości śródstopia lub usztywnieniem stawu śródstopno-klinowego i plastyką innych deformacji palców II-IVod 5 000,00 zł
28Operacyjna repozycja i zespolenie złamań kości śródstopia , stepu, kości piętowej, skokowejod 4 500,00 zł
29Operacyjna repozycja i zespolenie złamań paliczków palców stopyod 3 000,00 zł
30Korekcja zniekształcenia młotkowatego palca stopyod 3 000,00 zł
31Operacja plastyczna stopy reumatoidalnejod 6 000,00 zł
32Plastyka palucha sztywnegood 5 000,00 zł
33Operacyjne usztywnienie deformacji stawu skokowego i podskokowego – artrodeza potrójnaod 10 500,00 zł
34Artordeza podskokowa skokowo – piętowaod 6 800,00 zł
KOŃCZYNA GÓRNA
35Operacja zespołu cieśni nadgarstka jednostronne/obustronneod 3 000,00 zł
36Operacja zespołu cieśni nadgarstka mało inwazyjnie artroskopowo jednostronne/obustronneod 3 500,00 zł
37Artroskopia stawów – barkowego, łokciowego, nadgarstka – płukanie, czyszczenie, usunięcie wolnych ciał, uwolnienie przykurczówod 6 000,00 zł
38Artroskopia stawu barkowego z rekonstrukcją lub bez rekonstrukcji ścięgien stożka rotatorów  z wykorzystaniem implantu balona ortho spaceod 13 000,00 zł
39Rekonstrukcja więzadeł lub ścięgien ręki / nadgarstkaod 5 000,00 zł
40Operacja przykurczu Dupuytrenaod 5 000,00 zł
41Łokieć tenisisty / golfisty – chirurgiczne leczenie epicodylitówod 5 000,00 zł
42Uwolnienie przykurczów, zrostów i ograniczeń ruchu w stawach kończyny górnejod 5 000,00 zł
43Operacja uwolnienia / transpozycja nerwu łokciowegood 5 000,00 zł
44Operacja palca trzaskającego, wycięcie guzka, ganglionuod 2 500,00 zł

NR KONTA BANKOWEGO: PKO BANK POLSKI S.A 10 1020 3352 0000 1202 0165 9283

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 61
93-357 Łódź

 • Pakiet badań niezbędnych do wykonania zabiegu ortopedycznego – 52 zł
 • Wymaz z nosa – 52 zł

Kontakt: 

Profil Ortopedyczny mieści się na II piętrze głównego budynku Szpitala.
Sekretariat – II piętro

Telefony:
42 685 51 30 – Centrala
42 685 51 59 / 513 905 953 (w przypadku braku kontaktu proszę wysłać wiadomość sms) – Sekretariat Oddziału Ortopedycznego
42 685 50 52 – Pokój lekarski
42 685 50 47 – Pokój pielęgniarek

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry