Podziękowania i opinie

Podziękowania od naszych pacjentów.

 

 

Podziękowanie od prezydent miasta Łodzi – Pani Hanny Zdanowskiej, za udział w Senioraliach.

 

Świąteczne życzenia i podziękowanie od uczniów klasy IV a i grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry