Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Badania diagnostyczne

Pacjenci Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego, poradni specjalistycznych oraz POZ mogą korzystać z wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni diagnostycznych :

Na terenie Szpitala działa pracownia tomografii komputerowej, wyposażona w nowoczesny 16-rzędowy tomograf Siemens Scope Power, obsługiwana przez firmę Wizja V Sp. z o. o.

Tomograf komuputerowy

Tomograf komputerowy

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry