Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego – Łódź

Opieka duszpasterska

Opieka Duszpasterska dla PacjentówZespół Opieki Duszpasterskiej

Drodzy Pacjenci!

Zgodnie z charyzmatem Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, pragniemy pełnić swoją posługę lecząc zarówno ciało, jak i duszę chorego. W tym duchu Kapelan Szpitalny codziennie udziela Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia, Sakrament Chorych ) na oddziałach szpitalnych

Kapelan Szpitala:

Z kapelanem można się również kontaktować przez personel pielęgniarski.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną kontaktu z Bogiem,  do wspólnej i indywidualnej modlitwy w naszym Bonifraterskim Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

Zespół opieki duszpasterskiej powstał w 2012r. Jego zadania to:

 • Animacja liturgiczna;
 • Promocja i zachowanie wartości etycznych Kościoła rzymskokatolickiego w placówce szpitalnej;
 • Troska o należyte przygotowanie i oprawę Liturgii (okolicznościowych Eucharystii) oraz wydarzeń o charakterze duchowo – kulturalnych;
 • Pomoc w organizowaniu spotkań okolicznościowych o wymiarze formacyjno – integracyjno – rekreacyjnym, skierowane do pacjentów i pracowników szpitala po­przez podjęcie różnego rodzaju działań ewangelizacyjnych związanej z charyzmatem szpitalnictwa;
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie komunikacji i relacji interpersonalnych;
 • Włączanie i angażowanie pracowników szpitala w działania pastoralne;
 • Gotowość do współpracy z Zakonem Bonifratrów, by wspólnie stanowić Zespół w służ­bie miłości bliźniego;
 • Poszanowanie godności każdego człowieka na wszystkich etapach jego życia;
 • Pozytywnego nastawienia do służby choremu i kierowanie się chrześcijańskim miłosier­dziem;
 • Realizowanie programu formacyjnego i wszelkich inicjatyw w duchu i charyzmacie Za­konu Bonifratrów;
 • Przekazywanie powyższych wartości pozostałym współpracownikom;
 • Promocja wolontariatu w placówce szpitalnej;
 • Omawianie i ocena podjętych działań Zespołu duszpasterskiego oraz wyłaniających się potrzeb pastoralnych w szpitalu;
 • Promocja duchowości bonifraterskiej.
 • Zespół Opieki Duszpasterskiej spotyka się raz w miesiącu.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry